Sakramentu chorych w naszej parafii udzielamy w czasie odwiedzin u chorych, w ostatnią sobotę miesiąca (od godz. 8.30).

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt z księżmi - tel. 33 817 22 89.


W domu należy przygotować stół z białym obrusem, krzyżem i świecami.

Sakrament chorych można przyjąć wielokrotnie. Chory, który został namaszczony i odzyskał zdrowie, może przyjąć ten sakrament w przypadku nowej ciężkiej choroby. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość. (por. KKK 1515)

Sakrament namaszczenia chorych, podobnie jak wszystkie sakramenty, udzielany jest osobom żyjącym.

Świadectwo Agaty

Mam 29 lat, pochodzę z dużej, katolickiej rodziny, wszyscy chodzą do kościoła, przyjmują sakramenty itd. ale ta wiara jest (jak to wspomniano na ostatnim spotkaniu) taka właśnie trochę dziecięca, dodatkowo pochodzę z małego miasteczka, w którym przez wiele lat nie było grup duszpasterskich w parafii, w ogóle nie czuć było w niej radosnego i pięknego działania Ducha Świętego, dlatego uczestnictwo w życiu Kościoła wynikało trochę z tradycji, trochę z obowiązku, czegoś jednak brakowało...

Także i ja byłam tam właściwie obserwatorką, na tysiące pytań i wątpliwości młodej osoby nie miał mi kto odpowiedzieć. Potem był czas liceum i studiów i jako młoda dziewczyna targana na różne strony przez emocje i hormony miotałam się w życiu ze skrajności w skrajność, w wakacje chodziłam na piesze pielgrzymki do Częstochowy, jeździłam z duszpasterstwem na różne rekolekcje a jednocześnie imprezy, grzechy, pokusy i co więcej 5 lat w związku, odejście od kościoła, życie w ciężkim grzechu i rozwijające się jeszcze większe wątpliwości a jednocześnie narastające poczucie samotności, odrzucenia, bólu. Mój ówczesny chłopak wpadł wtedy w depresję, rozstaliśmy się bo nie mieliśmy siły by być ze sobą, a ja zaczęłam szukać szczęścia w jeszcze bardziej grzesznym życiu, jeszcze większej demoralizacji i oczywiście czułam się coraz gorzej, coraz bardziej upodlona, coraz bardziej samotna, walczyłam przeciwko sobie i nie widziałam wyjścia z tej sytuacji.

Moje życie odmieniły dwa wydarzenia...

przeczytaj więcej

 

KKK 1500

Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci.

KKK 1499

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu.

KKK 1514

Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości.