Czym jest Rada Parafialna?


Rada Parafialna jest organem doradczym księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej

i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej.

 

W SKŁAD NOWEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ W PARAFII OPATRZNOŚCI BOŻEJ W JAWORZU WCHODZĄ:

Ks. Stanisław Filapek

Ks. Robert Szczotka

Ks. Wojciech Nowak

S. M. Eliasza

Tadeusz Kostoń

Edward Łukosz

Dariusz Majdak

Bartłomiej Mieszczak

Anna Skotnicka – Nędzka

Aneta Poręba

Małgorzata Sikora

Wojciech Sobkowicz

Izabela Tomala

Mirosław Witkowski


W SKŁAD NOWEJ RADY EKONOMICZNEJ W PARAFII OPATRZNOŚCI BOŻEJ W JAWORZU WCHODZĄ:

Wojciech Jaskuła

Piotr Pietrzyk

Mirosław Witkowski


Nowo wybranym radnym życzymy Bożego Błogosławieństwa w tej posłudze na rzecz naszej wspólnoty!

Artykuły z Gazetki Parafialnej
Adwent w dosłownym tłumaczeniu...
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem...
Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie...
Żyjąc tu na ziemi...
Jakiś czas temu...