Artykuły z Gazetki Parafialnej
Zbliża się koniec stycznia i...
Po chrzcie otrzymanym przez Jana...
Kiedy kończy się stary...
– szacunek, zainteresowanie, czas
Przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności...
W trzecim odcinku M jak Miłość…