Rok pracy

zakończyliśmy 8 czerwca
przy suto zastawionych stołach, dzięki zaangażowaniu ks. Proboszcza
i wszystkich rodzinek.

Teraz wakacje, a po nich czekamy
na nowe radosne spotkania...
i nowe rodzinki, które do nas dołączą...

i...
zobaczymy..... :)

Jest to ruch, który pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Więcej informacji można znaleść tutaj.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w rodzinach.
W naszej parafii mamy trzy kręgi rodzin (na razie :)

Spotkania kręgów prowadzą pary animatorskie, a czuwają nad nimi - ks. Proboszcz i ks. Robert.