Nowe początki

Święty Jan Paweł II do Biskupów polskich, przybyłych do Watykanu z wizytą "ad limina Apostolorum", w dniu 12 stycznia 1993 roku mówił: "W Kościele wybiła dzisiaj godzina laikatu (...) Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, by na nowo odżyła".

Przygotowania do reaktywowania Akcji Katolickiej w Polsce trwały trzy lata. Dekretem z dnia 2 maja 1996 roku Ksiądz Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, powołał Akcję Katolicką.


Akcja w naszej parafii

Powstała w marcu 1996 roku. Do chwili obecnej przewinęło się przez Parafialny Oddział ponad 40 osób. Obecnie liczy 15 członków. Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK) jest p. Jerzy Kulesza. Spotkania odbywają się w III piątek każdego miesiąca o godz. 18.30 w domu katechetycznym. Tematyka spotkań obejmuje bieżące zagadnienia natury religijnej i społecznej.

Członkowie biorą udział w rekolekcjach i dniach skupienia prowadzonych przez zarząd Diecezji. Angażują się w życie parafii i Gminy. Wspierają Ruch Ekumeniczny, organizując nabożeństwa ekumeniczne i spotkanie opłatkowe z braćmi ewangelikami, organizują pielgrzymki do ciekawych miejsc naszej Ojczyzny.

Członkiem AK może zostać każdy katolik świecki, który ukończył 18 rok życia, pragnie pogłębiać formację chrześcijańską.

Każdy z nas powinien dążyć do świętości, która jest powołaniem człowieka i drogą prowadzącą do Boga. Podkreślił to Ojciec Święty Jan Paweł II mówiąc:

"ŚWIAT POTRZEBUJE BARDZIEJ ŚWIADKÓW NIŻ NAUCZYCIELI."

Parafialna Akcja Katolicka Ci w tym pomoże. Zapraszamy do włączenia się w to dzieło.

Spotkania odbywaj się raz w miesiącu. Informacja o spotkaniu podana w ogłoszeniach oraz na stronie internetowej. Opiekunem jest ks. Stanisław.