Czym żyjemy w parafii

medal

Medal papieski

dla pani Krystyny Gutan - zdjęcia

więcej

dozynki

Dziękczynienie za plony

Dożynki 2018 - zdjęcia

więcej

Szlakiem bł. Edmunda

Z Jaworza do Wielkopolski

za bł. Edmundem

więcej


Wakacji nadszedł czas:) Każdy zapewne planuje, bądź już zaplanował swój urlop. Nie trzeba nikomu przypominać o tym, że to nie jest czas odpoczynku od Boga.

Pewnie nie raz słyszeliśmy to na szkolnej katechezie wraz z początkiem lata.

Czy Jezus jeździł na wakacje? Jak spędzał „wolny czas”?

Wiemy, że Jezus był w Egipcie, ale oczywiście nie pojechał tam na wakacje, tylko uciekał, a ściślej mówiąc, Józef z Maryją ratowali nowonarodzonemu Zbawicielowi Świata życie przed Herodem (Mt 2, 13). Oczywiście nie były to wakacje Świętej Rodziny! Byli oni po prostu „uchodźcami”.

Nie wiemy, czy Jezus w młodzieńczym wieku gdzieś podróżował (poza oczywiście podróżą z Nazaretu do Jerozolimy) i raczej tylko zwolennicy fantastycznych teorii mogą opowiadać o Jego podróżach do Indii.

Jak każdy człowiek Jezus się męczył i musiał odpoczywać, bo w końcu był podobny do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu (por. IV Modlitwa Eucharystyczna). Jednak Jezusowy odpoczynek był Bożym odpoczynkiem – wzorcowym odpoczynkiem.

Jezus był praktykującym Żydem. A więc świętował Szabat, dzień odpoczynku, dzień poświęcony Panu (Wj 31,15). O zmroku w piątek, jak każdy Żyd przerywał pracę i rozpoczynał świętowanie szabatu. Całą sobotę nie pracował. Szedł do synagogi, a będąc w Jerozolimie, do świątyni, słuchał, czytał Słowo Boże i się modlił (por. Mk 1, 14). Podobnie robili Jego uczniowie, nawet po Jego Wniebowstąpieniu. Zapewne też przestrzegał odległości drogi szabatowej czyli 2000 łokci, to mniej więcej 900 m. Była to odległość, jaką Żyd mógł przejść podczas szabatu. Większa oznaczałaby już podróż, a to już uważano za pracę.

Może to nas dzisiaj dziwić czy śmieszyć. Jednak za tym kryje się ogromny szacunek wobec Boga i uczestniczenie w Jego odpoczynku. Bóg stworzył szabat na początku dziejów świata, zanim jeszcze powstało wszelkie prawo! Jan Paweł II w liście apostolskim Dies Domini zauważa, że odpoczynek Boga nie oznaczał „braku działania”, bo akt stwórczy jest bowiem ze swej natury nieustanny, Bóg zatem nigdy nie przestaje działać. Odpoczynek Boga podkreśla doskonałość wykonanej pracy i ma raczej oznaczać, że zatrzymał się On przed dziełem swoich rąk, kierując ku niemu spojrzenie pełne radości i zadowolenia, gdyż było bardzo dobre (DD 11). Tak, jak Bóg „pracował” przez 6 dni przy akcie tworzenia świata i odpoczął po wykonanej pracy, tak pracuje i odpoczywa każdy Żyd. Siódmy dzień jest świętym czasem.

Tyle, że to tylko fragment tego, co kryje się za słowem odpoczynek. Autor Listu do Hebrajczyków odpoczynek  odczytuje w nowym świetle – w perspektywie ostatecznego „odpoczynku szabatniego, do którego wszedł sam Chrystus przez swoje zmartwychwstanie i do którego ma wejść Lud Boży, naśladując Jego synowskie posłuszeństwo (DD 8).

Odpoczynek dla Żydów oznaczał też Ziemię Obiecaną (por. Pwt 12,9), co my chrześcijanie realizujemy już poprzez zmartwychwstanie z Chrystusem podczas chrztu. W końcu jesteśmy dziećmi Bożymi, które cieszą się obecnością Swojego Ojca i również z Nim odpoczywają. W pełni zaś nastąpi to już w Niebieskim Jeruzalem (por. Ap 21 – 22).

Jezus był „Panem szabatu” (Mt 12,8), bo go w końcu stworzył i tylko on może odczytywać jego prawdziwe znaczenie. Stąd też liczne uzdrowienia w szabat budzą tyle niezrozumienia. Dla faryzeuszy uzdrowienie naruszało odpoczynek szabatni. Jezus wykazywał im brak konsekwencji: Kto z was jeśli ma jedną owcę, i jeżeli mu ta w dół wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej? O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca! Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić (Mt 12, 11-12). Jezus lituje się nad nami w każdym czasie, bo czy można się cieszyć w dzieła Bożego i ze spokojem słuchać Słowa, gdy doświadczamy cierpienia? Głusi słuch odzyskują, niewidomi wzrok, a grzesznikom są przebaczane grzechy. Jezus chce byśmy wchodzili do tego ostatecznego odpoczynku.

Oczywiście my nie świętujemy odpoczynku Boga w sobotę, bo Kościół niemalże już od początku przeniósł swoje świętowanie na dzień Zmartwychwstania, niedzielę. Jednak jest to nie tylko doskonałe uczestniczenie w Boskim odpoczywaniu, które było u samych początków świata, ale też świętowanie nowego stworzenia przez odkupienie i zmartwychwstanie Jezusa. To także zapowiedź świętowania w Niebie.

Jak Jezus odpoczywał? Często po całym dniu pracy, kiedy uzdrawiał, nauczał... oddalał się na miejsce pustynne, gdzie odpoczywał u Ojca – modlił się. To był Jego odpoczynek! Sam zaś uczniom powracającym z działalności ewangelizacyjnej, polecał: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco! (Mk 6, 31). Jezus dbał o harmonijne dysponowanie czasem zarówno swoim, jak i swoich uczniów.

Sam Jezus świętował. Był uczestnikiem wesela w Kanie Galilejskiej, w domu Zacheusza i wielu innych domach. Umiał się bawić!

W dzisiejszych czasach podążania za pieniądzem potrzeba nam wpatrywania się w Jezusa, dla którego ważny był Bóg, z którym się spotykał w synagodze, na modlitwie, ale też w drugim człowieku, dla którego przepisy prawa schodziły na drugi plan, gdy ów brat cierpiał.

Wyjeżdżając na wakacje zaplanujmy Jezusa w tym odpoczynku. Weźmy Go ze sobą, a wtedy będą to najlepsze wakacje naszego życia.

Marcin Smolarski

Artykuły z Gazetki Parafialnej
Nasze dzieciaki wróciły ze szkoły ze świadectwami…
Jednym z patronów roku 2018 został...
Już 17 czerwca będziemy mieli...
Edmund Wojciech Stanisław Bojanowski...

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV środa miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 50 gości