Czym żyjemy w parafii

medal

Medal papieski

dla pani Krystyny Gutan - zdjęcia

więcej

dozynki

Dziękczynienie za plony

Dożynki 2018 - zdjęcia

więcej

Szlakiem bł. Edmunda

Z Jaworza do Wielkopolski

za bł. Edmundem

więcej


Kiedy przygotowując się do napisania dzisiejszego artykułu, poprosiłem Księdza Profesora Józefa Kiedosa o spotkanie, czułem się nieswojo oraz byłem bardzo stremowany.

Przypomniało mi się napięcie, jakie przeżywałem na studiach, podchodząc do ważnego egzaminu. Mój niepokój potęgował fakt, że tym razem to ja będę zadawał pytania  profesorowi... Moje obawy były jednak nieuzasadnione, ponieważ ksiądz Józef, z którym rozmawiałem, mimo wielu tytułów naukowych oraz dorobku dydaktycznego, okazał się bardzo ciepłym, serdecznym i otwartym człowiekiem. Okazją do naszego spotkania i rozmowy było wyjątkowe święto: Pięćdziesięciolecie kapłaństwa Księdza Profesora. Mając 23 lata, w 1967 roku przyjął święcenia kapłańskie, rozpoczynając tym samym swoją działalność duszpasterską. W 1976 roku, ksiądz Józef rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1981 roku uzyskał tytuł doktora (łac. doctor – nauczyciel, mistrz) teologii. Jak na mistrza i nauczyciela przystało, ksiądz Józef postanowił wykorzystać talenty dane mu od Boga, poświęcając się pracy dydaktycznej wśród alumnów Śląskiego Seminarium Duchownego, najpierw jako prefekt, a następnie jako wicerektor do spraw naukowych oraz dyscyplinarnych. Kształcąc charaktery i umysły alumnów, kontynuował działalność naukową. Głównym kierunkiem zainteresowań naukowych były dzieje Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, szczególnie historia zakonów i szkolnictwa katolickiego. Ksiądz profesor opublikował dziewięć książek i kilka broszur w formie książkowej, a także wydał około osiemdziesiąt prac naukowych i popularnych. Był także promotorem stu dwudziestu prac magisterskich, z czego dwudziestu uznanych za licencjackie (na uczelniach teologicznych to pierwszy stopień do uzyskania doktoratu). Kiedy zapytałem ilu seminarzystów wyszło spod jego ręki, odpowiedział, że nie pamięta, ale jednego studenta zna bardzo dobrze... gdyż jest nim aktualny proboszcz naszej parafii w Jaworzu – ks. Stanisław Filapek. Poza Śląskim Seminarium Duchownym ks. Józef prowadził  również wykłady w Instytucie Teologicznym im Jana Kantego w Bielsku-Białej oraz na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. W 1985 roku przebywał na rocznym stypendium naukowym w Kolonii, gdzie pogłębiał znajomość języka niemieckiego oraz badał rozwój nauk historycznych, zwłaszcza dzieje Kościoła w Niemczech. Podczas pobytu w Kolonii, Bonn i Dortmundzie głosił szereg wykładów w środowisku inteligencji polonijnej, a także niemieckiej, głównie dotyczących problemów Kościoła w powojennej Polsce. Ponadto od roku 1985, aż do roku 1994, aktywnie włączał się w okresie wakacyjnym w pracę duszpasterską w Niemczech. W 1992 roku został inkardynowany do diecezji bielsko-żywieckiej, gdzie przez dwa lata (1992-94) był proboszczem parafii w Dębowcu k. Cieszyna,  kontynuując jednocześnie działalności dydaktyczno-naukową w seminarium w Katowicach.

W czerwcu 1997 roku przeprowadził przewód habilitacyjny na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. W roku 2001 został mianowany profesorem Uniwersytetu Śląskiego na okres pięciu lat, a 1 kwietnia 2006 na czas nieokreślony. Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2008, nadano mu tytuł naukowy profesora nauk teologicznych, który odebrał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Na obrazku prymicyjnym Ks. profesor umieścił słowa: czego pragnęło serce moje, dałeś mi Panie. Zapytałem więc, czego pragnęło serce Księdza w dniu prymicji, a czego pragnie dzisiaj, po pięćdziesięciu latach kapłaństwa? Ksiądz Józef, nie namyślając się, odpowiedział: – Tego samego – być kapłanem! – Dziękuję Bogu, że po 50-ciu latach pracy kapłańskiej, mogę powiedzieć, że nigdy się nią nie znudziłem i gdybym ponownie miał wybierać moją drogę życiową, wybrałbym kapłaństwo – dodał duchowny.

Kiedy zapytałem, czy działalność naukowa i dydaktyczna były tym wymarzonym sposobem realizacji powołania kapłańskiego, ksiądz Profesor odparł: – Pasją mojego życia była praca z ludem. Tę pracę na parafii, wśród ludzi, kochałem najbardziej i poświęciłem jej najwięcej czasu. Moim ulubionym miejscem była i jest ambona. Na niej spędziłem wiele czasu w trakcie mego kapłaństwa, głosząc kazania okolicznościowe, misje i rekolekcje. A były ich, myślę, setki.

Dziękując za rozmowę, życzymy Księdzu profesorowi wielu dalszych lat życia w zdrowiu, w łasce u Boga i u ludzi, a także jeszcze wielu godzin spędzonych na ambonie naszego Kościoła w Jaworzu.

                                                                                  REDAKCJA

Artykuły z Gazetki Parafialnej
Nasze dzieciaki wróciły ze szkoły ze świadectwami…
Jednym z patronów roku 2018 został...
Już 17 czerwca będziemy mieli...
Edmund Wojciech Stanisław Bojanowski...

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV środa miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 79 gości