Czym żyjemy w parafii

film

dla młodzieży

i dla wszystkich

więcej

plakat

na robienie kartek

i ozdób świątecznych oraz dekorowanie pierniczków

więcej

szkola

Szkoła Wiary

zaprasza na spotkanie

więcej

uzdrowienie

Mszę św.

z modlitwą o uzdrowienie

więcej

Święto Chrztu Pańskiego zachęca nas, by przyjrzeć się również naszemu chrztowi, choć są to dwie różne rzeczywistości.
Wydarzenie Chrztu Jezusa, chociaż miało miejsce ok. 30 lat po Jego narodzeniu i było początkiem Jego działalności, Kościół daje nam świętować na zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego, pragnąc w ten sposób uzupełnić objawienie tożsamości Tego, którego aniołowie i pasterze przedstawiali jako Mesjasza. Dzisiaj Ojciec ogłasza, że Jezus jest Jego Synem, a Kościół wschodni z tym wydarzeniem łączy jeszcze cud w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus po raz pierwszy objawił swoją chwałę.
A czym jest nasz sakrament chrztu i łaska, która mu towarzyszy? Zanim o tym powiemy, to musimy być świadomi, że nasz rozum, choć wielki i wspaniały, jest trochę „zakręcony”, tzn. chce ciągle poznawać nowe treści, poszerzać wiedzę z jakąś taką zachłannością. Tymczasem, żeby odkrywać rzeczy w porządku duchowym, trzeba oczywiście korzystać z rozumu, ale… tak, by tę jego „zachłanność” pohamować i zejść głębiej do treści, których w pierwszym momencie „nie widać”.
Do tego ważne jest, by przeczytać krótki tekst spokojnie – kilka razy, by dać mu czas na wybrzmienie w naszym sercu, a nawet pozostać z nim przez cały dzień, wracając do niego w różnych porach dnia… Wtedy zacznie odsłaniać się przed nami inna rzeczywistość. Wtedy (po jakimś czasie) zaczniemy nie tylko dostrzegać to, co duchowe, ale tego poszukiwać i tym się kierować… Bóg stworzył nas z miłości, a miłość zaprasza do relacji, do dania odpowiedzi. Zatem kochając nas i obdarowując miłością, nadał już naszej naturze pewną skłonność ku Niemu, środek pozwalający nam odkryć Go i pokochać, jednak dzięki sakramentowi chrztu posiadamy o wiele, wiele więcej… Spróbujmy to odkrywać, wczytując się i rozmyślając nad kilkoma tekstami błogosławionego o. Marii Eugeniusza od Dzieciątka Jezus:
Kiedy kapłan polał nam czoło wodą powiedział: „Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” łaska spłynęła na naszą duszę. Czym ona jest? Jest czymś tajemniczym, równie tajemniczym, jak sam Bóg – jest stworzonym uczestnictwem w życiu Boga, w naturze Boga.
Łaska jest stworzonym uczestnictwem w naturze Boga, w życiu Boga; nie jest częścią Boga, jest stworzona, ale czyni nas dziećmi Bożymi, czyni nas podobnymi do Boga; w pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć, że czyni nas „Bogiem stworzonym”. Oczywiście temu, w co ona nas wyposaża, brakuje nieskończoności, ale jednocześnie jest to coś, co uczestniczy w życiu Boga.

 

Łaska ta pozwala nam działać tak jak Bóg. Nie posiadamy Jego wszechmocy ani nieskończoności, ale jednak pozwala nam ona dokonywać działań intelektualnych rozumu i miłości tak, jak to czyni sam Bóg, pozwala nam wchodzić z Nim w kontakt, a więc działać tak jak ON.
Łaska, która jest nam dana, (…) określa nasze przeznaczenie, panuje nad wszystkim, co tkwi w naszej ludzkiej naturze. Naznacza nas ona na całą wieczność, więcej nawet, naznacza nas dla Boga, dla życia w Trójcy Świętej. „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”: w tym przywołaniu trzech Osób Boskich zawarte jest nasze przeznaczenie, wyliczenie naszej rodziny. Jesteśmy powołani do tego, by wstąpić w Trójcę Świętą.
Łaska, która w nas jest, definitywnie określa nasze przeznaczenie, nasze powołanie niebieskie i ziemskie. Gdyż jesteśmy tu właśnie po to, by iść ku Bogu, żeby rozwinąć tę łaskę, nadać jej pełną moc i w ten sposób osiągnąć moc widzenia, bliski związek z Boskimi Osobami, do którego Bóg nas powołał. Stwarzając nas, Bóg ujrzał nas w perspektywie bliskości z Sobą. Jeśli wysłał nas tu, na ziemię, to po to, byśmy wrócili ku Niemu, na miejsce, które nam wyznaczył w mistycznym Ciele Chrystusa i w trynitarnym życiu Trzech Osób Boskich.
Doskonałość chrześcijańska, to dotarcie do Boga. Nasza doskonałość jest w Bogu – to zjednoczenie z Bogiem i w konsekwencji rozwinięcie naszej łaski chrztu; gdzie indziej jej nie ma. Nie ma nic ponad to. Wszystkie sposoby, metody, środki, ascezy do tego właśnie powinny prowadzić.
Nie mylmy środka z celem. Doskonałość nie polega na przejściowej ludzkiej doskonałości, na rozwoju intelektualnym, nawet nie na doskonałości moralnej jako takiej. Nie! Polega ona jedynie na realizacji naszego nadprzyrodzonego powołania, na rozkwicie łaski, jaka jest nam dana w sakramencie chrztu; gdzie indziej jej nie ma.


ks. Robert
Artykuły z Gazetki Parafialnej
Kiedy pisałem poprzedni artykuł...
Jezus jest Królem....
Chcą nas okraść z czekania...
11 Listopada 1918 roku we francuskiej miejscowości...
Wcale nie chodzi o popularny serial...

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV środa miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 448 gości