Czym żyjemy w parafii

medal

Medal papieski

dla pani Krystyny Gutan - zdjęcia

więcej

dozynki

Dziękczynienie za plony

Dożynki 2018 - zdjęcia

więcej

Szlakiem bł. Edmunda

Z Jaworza do Wielkopolski

za bł. Edmundem

więcej

Spokojnie! To nie jest nowa odmiana owoców (są już np. mandarynki, klementynki), ani nie jest to odkryty niedawno gatunek małpek (znamy już np. kapucynki), ani też nowe zgromadzenie żeńskie (aczkolwiek gdyby Duch Święty zechciał, to by takie zgromadzenie mogło powstać).
W zasadzie to neologizm, czyli nowy wyraz utworzony, aby nazwać nieznany wcześniej przedmiot czy sytuację lub osiągnąć efekt artystyczny w utworze poetyckim. W tym przypadku powstał na potrzeby dzisiejszego artykułu. 14 lutego obchodzimy walentynki, na cześć patrona zakochanych św. Walentego. Nie ujmując czci temu świętemu, możemy w tym dniu obchodzić również cyrylo-metodynki, na cześć Patronów Europy, Apostołów Słowian, św. Cyryla i Metodego.
Pewnie niewiele wiemy o ich życiu, podobnie zresztą, jak nie znamy życiorysu św. Walentego, dlatego proponuję przywołać kilka faktów z życia świętych Braci Sołuńskich.
Święci, Konstantyn, zwany też Cyrylem, i Metody, byli braćmi pochodzącymi z Salonik (słowiańska nazwa: Sołuń, stąd Bracia Sołuńscy), synami wyższego urzędnika cesarskiego. Swoją działalność misyjną rozpoczęli najpierw na Krymie, pośród Chazarów oraz w państwie Bułgarów. Jednak najbardziej znanym okresem ich działalności była chrystianizacja Słowian, a ściślej, państwa Wielkomorawskiego.
Na Morawy bracia zostali przysłani w 863 roku przez cesarza bizantyjskiego Michała III, na prośbę księcia Rościsława. Szybką i skuteczną akcję misyjną umożliwiło Konstantemu i Metodemu przełożenie Pisma Świętego na język Słowian za pomocą głagolicy, czyli stworzonego przez nich alfabetu.

 

Języka Słowian używali oni również w Liturgii, co pozwoliło na szybsze oswojenie podwładnych Rościsława z nową wiarą. Nowatorskie metody misjonarzy z Bizancjum, wzbudziły sprzeciw kleru niemieckiego, który obawiał się utraty wpływów na terenie Moraw i zwiększenia zasięgu oddziaływania obrządku bizantyjskiego. W roku 867 misjonarze zostali oskarżeni o herezję i musieli udać się do Rzymu, gdzie jednak papież Hadrian II zezwolił na ich działalność. Schorowany Konstantyn nie wrócił już do państwa Wielkomorawskiego, ale pod imieniem Cyryl wstąpił do klasztoru, gdzie niedługo potem umarł.
14 lutego 869 roku Metody powrócił, jako legat papieski, na Morawy z tytułem arcybiskupa i kontynuował rozpoczęte dzieło. Powodzenie chrystianizacji zależało od poparcia miejscowego monarchy, a po śmierci Rościsława i przejęciu władzy przez Świętopełka w 870 roku, to poparcie zniknęło, co doprowadziło do uwięzienia Metodego na trzy lata w klasztorze, przez wciąż wrogo nastawionych biskupów niemieckich. Metody powrócił na Morawy na wezwanie Świętopełka, gdy ten rozpoczął wojnę z Niemcami. Papież Jan VIII, uroczystą bullą, zezwolił na używanie obrządku słowiańskiego, mianował Metodego arcybiskupem na Morawach i utworzył tam kilka biskupstw.
Metody, zwany Apostołem Słowian, zmarł 6 kwietnia 885 roku. Niestety, papież Stefan VI, pod naciskiem biskupów niemieckich, potępił w 885 obrządek słowiański i wyklął jego zwolenników, których reszta uciekła w 888 do Bułgarii. Działalność świętych okazała się niezwykle ważna dla kultury Słowian, zapoczątkowując rozwój języka i piśmiennictwa. Relikwie obu świętych spoczywają w kościele św. Klemensa w Rzymie.
Europa, jak nietrudno zauważyć, dzisiaj wstydzi się swoich chrześcijańskich korzeni. Jak zauważył św. Jan Paweł II, od jej patronów, my – Europejczycy, możemy się nauczyć budowania Europy głęboko świadomej swojej przeszłości, gorliwie zabiegającej o realizację praw człowieka, solidarnej z narodami innych kontynentów w dążeniu do pokoju i rozwoju na skalę światową.
Można ich również nazwać Patronami jedności chrześcijan, bowiem Cyryl i Metody prowadzili swoją misyjną posługę w jedności zarówno z Kościołem Konstantynopola, jak i ze Stolicą Następcy Piotra, dając w ten sposób świadectwo jedności Kościoła, który w tamtej epoce nie był jeszcze rozdarty przez podział na część wschodnią i zachodnią.

 

Naszych Świętych, nazywa się też Apostołami Słowian. Chrześcijaństwo (w tym Liturgia) na całym Wschodzie Europy ma swoje początki w misji św. Cyryla i Metodego. Również języki m.in.: Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Bułgarów są oparte o alfabet Patronów Europy.
Święci Bracia działali głównie na terenie dzisiejszych Czech i Moraw. Niektórzy historycy domniemywają, że ich dziedzictwo dotarło również nad Wisłę, choćby na Śląsk Cieszyński, i to zanim nastąpił Chrzest Polski! Być może nasi przodkowie wiarę w Chrystusa zawdzięczają właśnie świętym Cyrylowi i Metodemu..
.

Marcin Smolarski
Artykuły z Gazetki Parafialnej
Nasze dzieciaki wróciły ze szkoły ze świadectwami…
Jednym z patronów roku 2018 został...
Już 17 czerwca będziemy mieli...
Edmund Wojciech Stanisław Bojanowski...

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV środa miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 101 gości