Czym żyjemy w parafii

film

dla młodzieży

i dla wszystkich

więcej

plakat

na robienie kartek

i ozdób świątecznych oraz dekorowanie pierniczków

więcej

szkola

Szkoła Wiary

zaprasza na spotkanie

więcej

uzdrowienie

Mszę św.

z modlitwą o uzdrowienie

więcej

Z okazji zbliżającego się Wielkiego Postu, grupa progresistów i modernistów zorganizowała konferencję na temat: Co by tu zmienić w nauczaniu Kościoła? W ramach prac jednej z grup roboczych, zgłoszony został projekt usunięcia z teologii chrześcijańskiej działu dotyczącego eschatologii, czyli nauki o rzeczach ostatecznych człowieka, a dokładnie skasowania zagadnień o piekle i Sądzie Ostatecznym. W trakcie prezentowania wyników prac, na sali pojawili się nieproszeni Goście i rozgorzała dyskusja, której fragment poniżej przedstawiam:
Papież Paweł VI: – Mówcie o rzeczach ostatecznych i rozważajcie to, co Sobór Watykański II nazywa eschatologią, co z greckiego znaczy ostateczny i co zawiera w sobie te rzeczy, które dotyczą człowieka, to znaczy: śmierć, sąd Boży, piekło albo niebo... Sobór przypomina w sposób uroczysty o rzeczach ostatecznych, które dotyczą nas wszystkich, łącznie z tą straszną prawdą o możliwości wiecznego potępienia, które nazywamy piekłem.
Głos z Sali: – Dobra, dobra... proszę dajmy spokój z tymi średniowiecznymi przesądami i „teologią strachu”!!! Przecież piekło nie istnieje, a szatan to wytwór chorej wyobraźni...
Jezus: – Widziałem szatana, jako błyskawicę, z nieba spadającego (Łk. 10, 18).
Głos z sali: – Nawet jeśli szatan istnieje, to nie działa (śmiech). Nie ma co tu robić, bo my przecież jesteśmy dobrzy(!) i nie grzeszymy: nie zabijamy, nie kradniemy, nie cudzołożymy, no może trochę obmawiamy i plotkujemy, do kościoła w niedzielę chodzimy...
Jezus:Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg (Mk. 10.18) – i dodał: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie (Mt. 25, 41-43).
Głos z sali: – Jezu!!! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci?
Jezus: – Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili (Mt. 25, 45 ).
Głos z sali: – No bez przesady!!! Czy to takie ważne, żeby od razu piekłem straszyć...?!
Jezus: – Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili (Mt. 25, 45 ),
Głos z sali: – Grozisz nam?!
Jezus: – Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha (Mt. 13, 41-43).
Głos z sali: – Jakie znowu zgorszenia ?!
Do rozmowy wtrącił się święty Paweł: – Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. (1Kor. 6, 9-10) – i dodał: Wszyscy musicie stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre (2Kor. 5,10).
Głos z sali: – Przecież piekło nie istnieje, nie może istnieć skoro, Panie, Ty jesteś przecież Miłosierdziem!!!
Święta Faustyna przypomniała zebranym, skierowane do niej słowa Jezusa: – Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia (Dzienniczek, 83), a Jezus dodał: – Nie każdy, kto mówi Mi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie (Mt. 7, 21). Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk. 1,15), a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk. 16, 16).
Głos z sali: – A może byśmy tak „zmienili” Ewangelię, gdyż jakoś w dużej części nie przystaje do współczesnego świata...
Św. Paweł nie wytrzymał: – Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą (od nas) otrzymaliście – niech będzie przeklęty! (Ga. 1, 6-9).
Na koniec głos zabrał święty Jan Paweł II i przypomniał co mówi o piekle zatwierdzony przez niego Katechizm Kościoła Katolickiego: – Dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią męki, „ogień wieczny”. Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga (KKK 1035).
A co na to postępowcy...? Niestety zostali przy swoim, potwierdzając tylko tezę, że największym sukcesem szatana jest to, że ludzie przestali wierzyć w jego istnienie, a co za tym idzie, nie wierzą już w piekło i wieczne potępienie.

Józef Heczko
Artykuły z Gazetki Parafialnej
Kiedy pisałem poprzedni artykuł...
Jezus jest Królem....
Chcą nas okraść z czekania...
11 Listopada 1918 roku we francuskiej miejscowości...
Wcale nie chodzi o popularny serial...

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV środa miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 376 gości