Transmisję na żywo z naszego kościoła można obejrzeć TUTAJ.

Transmitujemy w niedzielę Msze św. o g. 7.00, 10.30, 12.00, i 18.00,
a w tygodniu Msze św. o g. 18.00.

Czym żyjemy w parafii?

rajd rodzin

Rajd Rodzin na Błatnią

galeria

kawiarenka

Kawiarenka Parafialna już otwarta

Więcej

pocztówki

Wspomnienia z wakacji

więcej

Kajtek

Pomoc Kajtusiowi z Jaworza

więcej

Ostatnio zmarli:

† BARBARA MILCZYŃSKA - pogrzeb - 7 września g.11.00
† ALOJZY JANIK - pogrzeb - 26 sierpnia g.14.00
† EWA MALEC - pogrzeb - 24 sierpnia g.13.00

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku, we wsi Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Mazowsza i Podlasia, w zaborze rosyjskim, jako drugie dziecko Stanisława, miejscowego organisty i Julianny, z domu Karp.

Święcenia kapłańskie przyjął w dniu swoich urodzin, 3 sierpnia 1924 roku,
w katedrze włocławskiej, w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej, z rąk biskupa Wojciecha Owczarka, sufragana diecezji włocławskiej.

Po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego oraz w Sekcji Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych i po obronie doktoratu wyjechał na stypendia naukowe do Austrii, Włoch, Francji, Belgii, Holandii i Niemiec.

W czasie wojny był duszpasterzem ociemniałych w Laskach pod Warszawą a także przebywał w wielu innych częściach kraju ukrywając się przed gestapo. Ks. Wyszyński w czasie Powstania Warszawskiego pełnił funkcję kapelana okręgu wojskowego Żoliborz-Kampinos. Był także kapelanem szpitala powstańczego.

4 marca 1946 roku, Ojciec Święty Pius XII mianował księdza doktora Stefana Wyszyńskiego biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej, na miejsce zmarłego 18 grudnia 1945 roku biskupa Mariana Fulmana. Nowo mianowany biskup przyjął dewizę "Soli Deo per Mariam - Samemu Bogu, przez Maryję".

12 listopada 1948 roku ks. bp Stefan Wyszyński, otrzymał decyzję Ojca Świętego Piusa XII objęcia osieroconej przez śmierć, w dniu 22 października 1948 roku, Ks. Kard. A. Hlonda stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i Warszawie. Podczas ingresu w Gnieźnie mówił:

"Nie jestem politykiem ani dyplomatą, nie jestem działaczem ani reformatorem. Jestem natomiast Ojcem waszym duchownym, pasterzem i biskupem dusz Waszych. Jestem apostołem Jezusa Chrystusa. Posłannictwo moje jest kapłańskie, pasterskie, apostolskie". Dalej zaś mówił: „O, wielka jest Polska swoją jednością! O, wielka jest Polska swoją niezliczoną młodzieżą, swoim zapałem, swoim zaufaniem, swą najlepszą nadzieją (...). Polska jest zespolona niejednym węzłem, nie parcianym powrozem. Polska jest zespolona sercem wiary. Jej siłą jest wiara Chrystusowa! Jej jednością jest moc nadprzyrodzonej łaski Bożej! Jej nadzieją niezłomną jest pragnienie katolickiej Polski, Chrystusowej Polski".

Słowom tym pozostał wierny do końca życia. Dramatyczne losy Kościoła i narodu polskiego pod rządami komunistycznymi nie ominęły Prymasa. Próbując ocalić jak największą cząstkę dziedzictwa duchowego Polski, zawarł w kwietniu 1950 roku, kompromisowy układ z władzami PRL, ratujący autonomię Kościoła w Polsce.

Jego odwaga i determinacja doprowadziła do tego, że zniewolony naród widział
w nim prawdziwego przywódcę i autorytet. Komuniści depczący wszystkie prawa Boże i ludzkie, uwięzili Prymasa 25 września 1953 r. przewożąc do miejsc odosobnienia , kolejno w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim
i Komańczy. To wtedy narodził się program odnowy moralnej, która zaowocowała Ślubami Jasnogórskimi i Wielką Nowenną przed 1000-leciem chrztu Polski.

Kard. Wyszyński mówił potem, po uwolnieniu w październiku 1956 roku: "Myśli
o odnowie Kazimierzowskich Ślubów w ich 300-lecie zrodziły się w mej duszy
w Prudniku , w pobliżu Głogówka, gdzie król Jan Kazimierz i prymas Leszczyński przed 300 laty myśleli nad tym, jak uwolnić naród z podwójnej niewoli: najazdu obcych sił
i niedoli społecznej. Gdy z kolei mnie przewieziono tym samym niemal szlakiem, jaki przebył król w drodze do Lwowa - z Prudnika na południowy wschód - jechałem
z myślą: musi powstać akt ślubowań odnowionych."

Dekada 1956-66 to wielkie zwycięstwo Prymasa w starciu z pogańskim reżimem i godny obchód rocznicy Mieszkowego chrztu, wsparty rycerskim gestem słynnego listu do biskupów niemieckich - "Wybaczamy i prosimy o wybaczenie" z 1965 roku, będący przywołaniem chrześcijańskiej pokory i pokuty.

Prymas Wyszyński był wielkim przyjacielem, ojcem duchowym i architektem pontyfikatu św. Jana Pawła II, którego podejmował w Polsce u schyłku swojego życia, podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny w dniach 2-10 czerwca 1979 roku.

Prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. o godzinie 4.40 , w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, .

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w niedzielę 31 maja1881 r., pod tym samym krzyżem, pod którym mszę świętą sprawował Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. Pożegnanie Prymasa było wielką manifestacja religijno-patriotyczną, w oprawie należnej osobom pełniącym funkcje państwowe. Do Warszawy przybyli ludzie ze wszystkich stron Polski. Kilkukilometrowa trasa przemarszu konduktu została pokryta morzem kwiatów. „Niekoronowanemu Królowi Polski” – taki napis widniał na szarfie wieńca złożonego przez związkowców z „Solidarności”. Prymas został pochowany w archikatedrze św. Jana w Warszawie.

Pod koniec Powstania Warszawskiego mieszkający w Laskach ks. Stefan Wyszyński zobaczył na niebie chmurę wirujących kartek niesionych przez wiatr od strony płonącej stolicy. Na jednej z nich widniał niedopalony fragment ze słowami: „Będziesz miłował”.

Takie przedtem i potem było jego życie. On naprawdę miłował…

Krzysztof Chodorowski

Artykuły z Gazetki Parafialnej
Moja droga do kap łaństwa...
Stefan Wyszyński urodził się...
Poniżej przedstawiam wykład...

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV poniedziałek miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 6.00, 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 248 gości