Transmisję na żywo z naszego kościoła można obejrzeć TUTAJ.

Transmitujemy w niedzielę Msze św. o g. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 i 18.00,
a w tygodniu Msze św. o g. 18.00.

W naszym kościele może przebywać 38 osób, a w kaplicy w Nałężu 10 osób.

Alleluja!

Raduj się ziemio, opromieniona tak niezwykłym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa!

Czym jeszcze żyjemy w parafii?

ks. Kiedos

Pogrzeb ks. prof. Józefa Kiedosa

Więcej

ks. Kiedos Biery

Pożegnanie ks. prof. Józefa Kiedosa na Bierach

więcej

Komunikat

Komunikat Diecezji

więcej

Ostatnio zmarli:

† KS. JÓZEF KIEDOS - pogrzeb - 08 maja g.15.00
† LESZEK KLUKA- pogrzeb - 07 maja g.15.00
† ELŻBIETA DURAJ - pogrzeb - 30 kwietnia g.13.00

"Nim przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi Miłosierdzia Mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi Miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi Sprawiedliwości Mojej”.

(Z Dzienniczka Siostry Faustyny

  • Tajemnica Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana, którą tak szczególnie rozważamy w czasie popaschalnym, jest pełnym objawieniem Bożego Miłosierdzia, obecnego i działającego w dziejach świata. Bóg okazywał Swoje Miłosierdzie od kiedy zaczęła tworzyć się historia ludzkości. I nadal udziela Go światu, który dziś, jak się wydaje, potrzebuje Miłosierdzia bardziej niż w jakimkolwiek innym okresie dziejów. Jesteśmy świadkami nie tylko łamania Prawa Bożego, ale usprawiedliwiania grzechu, jako czegoś zgodnego z prawem, i stopniowego zanikania poczucia grzeszności.

  • Zatarcie prawdy o grzechu, pozbawienie świadomości grzechu i - co się z tym wiąże, brak żalu i oczekiwania Bożego przebaczenia, powodują duchowe okaleczenie człowieka, który sam sobie nie potrafi pomóc… I tu przychodzi ze Swoją Łaską Bóg. Ta Łaska to Boże Miłosierdzie, najlepsze lekarstwo, które aplikuje się Bożą Cierpliwością wobec chorego na grzech człowieka. To szansa dla człowieka, by uświadomił sobie to, czego mu najbardziej było brak, a co było przyczyną duchowego ubóstwa, zła i grzechu.

Boży Lekarz opatruje miłosierdziem ludzką słabość i niemoc, ale wymaga także od człowieka przyjęcia gorzkiej - jak lekarstwo, prawdy o konsekwencjach każdego, nawet najmniejszego, grzechu. Miłosierna Miłość Boga nie zaciera granicy pomiędzy dobrem a złem. Miłosierny Bóg jest także Wymagający i Sprawiedliwy. Zawsze gotowy, aby przebaczyć, oczekuje od człowieka przyznania się do winy. Boża Sprawiedliwość uświadamia człowiekowi , jakie są konsekwencje grzechu, przez co człowiek - świadomy popełnionego zła, szuka nadziei wybawienia w Miłosierdziu Bożym. Pierwszym objawem Bożego Miłosierdzia jest cierpliwe napominanie człowieka, że „Bóg za dobro wynagradza, a za zło karze”.

W Bożym Miłosierdziu zawiera się Boża Sprawiedliwość…

Miłosierdzie Boże nie wyklucza istnienia wiecznego potępienia. Bóg nie zbawia bowiem na siłę. Kto nie chce skorzystać z Jego Miłosierdzia, kto uważa, że nie ma grzechu, naraża swą duszę na potępienie. Ta prawda zawarta jest w nauce Kościoła, jak również w objawieniach. Wizję piekła widziały dzieci w Fatimie, a święta Faustyna w Dzienniczku zanotowała: „(…) z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest”.  

Bóg jest Miłosierny i Sprawiedliwy. W Swojej Miłości zawsze otwiera Serce, jak uczynił to na Krzyżu, aby grzesznik mógł znaleźć w Nim zbawienie. Ale nie uczyni tego bez woli człowieka, nie zignoruje tej zdecydowanej ludzkiej siły ( nie słabości!), która jest zdolna powiedzieć Bogu: „Nie.

Właściwe rozumiana Sprawiedliwość Boża chroni nas przed nadużywaniem Bożego Miłosierdzia, uwrażliwia nas na dar Bożego Przebaczenia. Kierując się Sprawiedliwością i Miłosierdziem, Bóg udziela nam pomocy w czynieniu dobra, daje każdemu odpowiednią ilość czasu na duchowy wzrost i dojrzewanie do wieczności.

Prośmy Pana, abyśmy byli wrażliwi na napomnienia Jego Sprawiedliwości. Otwierajmy serca na każde Boże natchnienie, wykorzystujmy szanse nieustannego nawracania, jakie w Swoim Miłosierdziu każdego dnia daje nam Bóg.

s. Eliasza

Artykuły z Gazetki Parafialnej
Pierwszym przykazaniem...

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV poniedziałek miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 6.00, 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 104 gości