Transmisję na żywo z naszego kościoła można obejrzeć TUTAJ.

Transmitujemy w niedzielę Msze św. o g. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 i 18.00,
a w tygodniu Msze św. o g. 18.00.

W naszym kościele może przebywać 45 osób, a w kaplicy w Nałężu 12 osób.

Czym żyjemy w parafii?

Podsumowanie

Statystyka 2016-2020

więcej

Podziekowania

Wspólne kolędowanie

galeria zdjęć

Mikołaj

Odwiedziny św. Mikołaja

galeria zdjęć

Ostatnio zmarli:

† WALDEMAR CHORĄŻY - pogrzeb - 10 marca g.14.00
† MARIA NIESYT - pogrzeb - 3 marca g.15.00
† ZDZISŁAW NIEMCZYK - pogrzeb - 26 luty g.15.00

2 lutego obchodzone jest Święto Ofiarowania Pańskiego. Należy ono do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w., zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele zachodnim. W Jerozolimie odbywały się – zazwyczaj nocą – uroczyste procesje ze świecami.

Święto to jest nawiązaniem do ewangelicznego opisu ofiarowania Pana Jezusa. Czterdzieści dni po Jego narodzinach – zgodnie z prawem żydowskim – Maryja i Józef zanieśli Dzieciątko do świątyni w Jerozolimie, by ofiarować Je Bogu. Przebywający wtedy w świątyni starzec Symeon rozpoznał w Jezusie Mesjasza, nazywając Go „światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela”. Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.

„Światło Jezusa Chrystusa po raz pierwszy rozbłysło w każdym z nas w momencie naszego chrztu. Wtedy to staliśmy się dziećmi Światłości. Był to moment, w którym nasi rodzicie i chrzestni przedstawili nas i ofiarowali Panu. Odtąd każdy z nas jest własnością Boga i posiada wyciśnięte niezatarte znamię przynależności do Chrystusa. Co więcej, przez obecność Ducha Świętego jest w nas Jego życie.

W Święto Ofiarowania Pańskiego od 1997 roku obchodzony jest także Dzień Życia Konsekrowanego, w którym siostry i bracia zakonni ponawiają swoje śluby na wyłączną służbę Bogu.

Dzień Życia Konsekrowanego ustanowił papież Jan Paweł II, który poprzez swoją niesamowitą wrażliwość na natchnienia Ducha Świętego, odsłonił kolejne znaczenie i wymiar Święta Ofiarowania. Bowiem konsekracja zakonna ma swoje korzenie w chrzcie świętym.

Przez chrzest święty zostaliśmy włączeni w życie Boga. W pewien sposób zostaliśmy konsekrowani, to znaczy poświęceni i przeznaczeni dla Boga. On sam, poprzez posługę Kościoła, w sakramencie chrztu świętego wyrwał nas z ciemności grzechu” ( Z Listu Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrownego, 2014 r.).

Po tym wyrwaniu z ciemności pozostały rany… Te rany to pożądliwość ciała, oczu i pycha żywota. Z tymi pragnieniami zmagamy się przez całe życie. A pomagają nam w tym czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.

Każdy człowiek odrodzony w Chrystusie jest przecież powołany, aby mocą łaski udzielonej mu przez Ducha zachowywać czystość właściwą dla jego stanu życia, okazywać posłuszeństwo Bogu i Kościołowi oraz zachowywać rozsądny dystans wobec dóbr materialnych. Jesteśmy przecież wszyscy powołani do świętości, która polega na doskonałej miłości.

Szczególną formą takich wyborów jest życie sióstr i braci zakonnych.

„Osoba konsekrowana chce te cnoty jeszcze bardziej rozwijać poprzez profesję rad ewangelicznych, czyli życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Celem tego jest jeszcze ściślejsze zjednoczenie z Jezusem Chrystusem. To, co w chrzcie jest sakramentem, sakramentalnym początkiem życia w Chrystusie – to w konsekracji zakonnej staje się szczególnym programem życia. Staje się regułą i charyzmatem. Staje się świadectwem i apostolstwem”(Jan Paweł II).

Niech Święto Ofiarowania Pańskiego będzie dniem dziękczynienia za łaskę wyrwania nas z ciemności grzechu, za dar chrztu świętego. Niech będzie także dniem dziękczynienia za każde życie konsekrowane.

Pamiętajmy o wszystkich siostrach i braciach zakonnych, i prośmy dla nich o łaskę wytrwania. Prośmy także o dar nowych powołań.

Boże, Ty dajesz natchnienie do dobrego
i pomagasz je urzeczywistniać,
prowadź drogą wiecznego zbawienia naszych braci i siostry, którzy dla miłości Twojej
porzucili wszystko i oddali się Tobie.
Spraw, aby naśladując Chrystusa wiernie wypełniali śluby
oraz służyli Tobie i braciom w duchu ubóstwa i pokorze serca.
Spraw, aby mieli ducha jedności i zachęcając się wzajemnie
do pełnienia dobrych uczynków,
przez święte życie byli prawdziwymi świadkami Chrystusa.
Obdarz łaską odwagi pójścia za Tobą tych wszystkich,
których powołujesz na drogę życia zakonnego.

Amen.

Siostra Eliasza

Artykuły z Gazetki Parafialnej

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV poniedziałek miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 6.00, 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 153 gości