Transmisję na żywo z naszego kościoła można obejrzeć TUTAJ.

Transmitujemy w niedzielę Msze św. o g. 7.00, 10.30, 12.00 i 18.00,
a w tygodniu Msze św. o g. 18.00.
Nie zapomnijcie włączyć głosu :)

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00 Piątek po Mszy o godz. 18.00


Jak dobrze się modlić???

Czym żyjemy w parafii?

Elżbietanki

Siostry

zapraszają

więcej

I Komunia Św.

I Komunia Św.

czekamy na dalsze zdjęcia

galeria zdjęć

adoracja

W czasie wakacji

nie ma adoracji

w naszym kościele

Ponieważ wielu Parafian pyta o możliwość wsparcia materialnego naszej Wspólnoty Parafialnej, w sytuacji gdy nie można tego zrobić uczestnicząc w niedzielnej Mszy Świętej, przypominamy numer konta naszej parafii:
Bank Spółdzielczy Jasienica
14 8117 0003 0009 6449 2000 0010
Wszystkie wpłaty przeznaczone będą na bieżące utrzymanie kościoła i parafii.
Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę!
Wasz proboszcz Ks. Stanisław Filapek ze Współpracownikami

Ostatnio zmarli:

† TADEUSZ WENCEL - pogrzeb - 08 sierpnia g. 10.00
† ANTONI LEWANDOWSKI - pogrzeb - 06 sierpnia g. 11.00
† JÓZEF SABO - pogrzeb - 31 lipca g. 11.00

opatrzność - (łac.) providentia,

w teodycei chrześc. opieka Boga nad światem i ludźmi, przez którą przejawia się zarówno jego mądrość, jak dobroć i miłość ku stworzeniu; (słownik PWN)

Czym więc jest owa Opatrzność? To nic innego jak wielka troska Boga - zrządzenie, przez które Bóg prowadzi swoje stworzenia do doskonałości. Boża Opatrzność jest wielką tajemnicą, jest przymiotem Boga Ojca, który roztacza opiekę nad wszystkim co stworzył, a szczególnie nad człowiekiem, by doprowadzić go do pełnej doskonałości i ostatecznego celu, jak mówi A. Zuberbier.

Opatrzność jest słowem znanym nam, ale czy rozumianym właściwie? Myślę, że blisko mu do słowa „patrzeć” – Bóg ma nas na oku, jak rodzic dziecko. Pilnuje, obserwuje, pielęgnuje, ale zostawia człowiekowi ogromny margines wolności. Pozwala samodzielnie decydować, rozważać różne opcje. Boża troska
o człowieka nie jest aktem jednorazowym lecz nieustannym zaangażowaniem - czuwaniem. Bóg otacza ludzi swoimi ramionami tak, by poczuli się przez Niego kochani.  Wolność, którą daje nam Pan Bóg odróżnia nas od reszty stworzeń bożych
i powinna być atutem, a stała się przyczyną większości nieszczęść w dziejach ludzkości. Świat Boga, działający na Jego zasadach, byłby doskonały, pozbawiony bólu, wygody, cierpienia, niesprawiedliwości, krzywdy, głodu i nieszczęść. Myślę, że taki jest boży plan, ale człowiek, niedoskonały ze swoimi dążeniami hedonistycznymi, potrzebą wyzwolenia się od bożych zasad, które wprowadzają ograniczenia, taki człowiek żąda! Wolności – ale pojętej po ludzku, stawiającej na pierwszym planie „JA”, zapominając, że żyjemy w jakimś szerszym kontekście. Człowiek przede wszystkim chce „mieć prawa” – do bycia najważniejszym, do wygody, do samozadowolenia, do niczym niezmąconej przyjemności, do wiecznego zdrowia, młodości przedłużanej sztucznie wbrew zdrowemu rozsądkowi.

Dostaliśmy ten świat we władanie. Wielki potencjał, bogactwo, które można pomnożyć, zachować niezmienne lub zaprzepaścić. Sądzę, że rzeczywistość wypełniona ingerencjami w genetykę, handlem ludzkim ciałem w różnych postaciach, przemysłem aborcyjnym, kartelami narkotykowymi, potwornymi  dysproporcjami społecznymi, wielką klęską głodu i równocześnie rozpasaniem na niewiarygodną skalę, to nie jest droga, którą dla mnie wybrał Bóg. Dał mi wolność
i patrzy, co z tą wolnością zrobię. Pomoże mi, jeśli zapragnę prawdziwie Jego boskiej Miłości. Jednak to ja muszę powiedzieć: Pragnę. Trzeba to jednak zrobić bezwarunkowo, jak bezwarunkowo Bóg mnie kocha. Właśnie ten aspekt zawsze był dla mnie najtrudniejszy do zrozumienia po ludzku. Jaka to wielka miłość tak bezwarunkowo wybacza.

Instynktownie czuję, że  swój początek ma tu też słowo przewidywanie (providentia). Bóg chce być ze mną. A czy ja jestem gotowa być z Nim?

Pięknie o Bożej Opatrzności mówi Litania  Jej poświęcona, (fragmenty)

Boże, któryś przez Eliasza ubogiej wdowie Opatrznością swoją, oliwę rozmnożył,
Boże, w którego Opatrzności jest nadzieja skuteczniejsza, niż w ziemskich panów obronie,
Boże, w którego Opatrzności jest lepsze ufanie; niż w ludzkiej pomocy,

Boże; którego Opatrzność lilie polne przyodziewa,
Bądź nam Bogiem opatrznym – przepuść nam Panie,
Bądź nam Bogiem opatrznym – wysłuchaj nas Panie,

Dziś, gdy zostaliśmy zatrzymani przez COVID 19, szczególnie dotkliwie odczuwamy, jak niewiele spraw mamy pod kontrolą. I jak wielka jest moc Opatrzności Bożej. Jeśli tylko Jej zapragniemy.

Joanna Lorańczyk – Czader

Artykuły z Gazetki Parafialnej
Właśnie rozpoczynamy wakacje...
Jutro i w następną niedzielę...
Puste kościoły, puste konfesjonały...
W teodycei chrześc. opieka...
Ten Wielki Post jest dla nas szczególny…
Rzadko zastanawiamy się, jak...

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV poniedziałek miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 85 gości