Czym żyjemy w parafii

int_ogl

z dyskusją

przy kawie i herbacie

więcej

parafiada

Wspólnota Zacheusz

zaprasza

więcej

Boże Ciało

Nowa Wspólnota

Zacheusz Jaworze

zaprasza


„Postępujcie jak dzieci światłości” /Ef 5,8/.

Jak syn światłości postępował Sługa Boży Edmund Bojanowski, który zjednoczony z Jezusem, prawdziwą światłością, oświecającą każdego człowieka, zawsze poszukiwał tego, co podoba się Bogu, i żył według Ewangelii. Dokonywał dzieł miłości, sprawiedliwości i prawdy dla ludu polskiego, a zwłaszcza dla dzieci, ubogich i chorych, dla których założył nowe zgromadzenie zakonne.

We wszystkich działaniach kierował się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia. Zapisał się w pamięci jako „serdecznie dobry człowiek”, który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra. W swej bogatej działalności daleko wyprzedził to, co na ten temat apostolstwa świeckich powiedział Sobór Watykański II. /św. Jan Paweł II/

Czciciele bł. Edmunda, poszukując sposobów zgłębiania Jego duchowości i pełniejszego zaangażowania w życie Kościoła, utworzyli – w ścisłej łączności ze Zgromadzeniem – dzieło pod nazwą „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”. 

Na podstawie swojego statutu „Rodzinę” tworzą osoby świeckie, które pragną za wzorem bł. Edmunda jednoczyć się wokół dobra, by służyć ludziom potrzebującym pomocy, zwłaszcza dzieciom, chorym, osobom starszym, samotnym. Biorąc zawsze pod uwagę dobro, wypływające z treści Ewangelii, członkowie podejmują wiele różnych inicjatyw w swoich środowiskach.

GŁÓWNE ZADANIA

WYPŁYWAJĄCE Z PRZYNALEŻNOŚCI DO RODZINY:

 

• Stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego, przez uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych opartych na Ewangelii oraz aktualnym nauczaniu Kościoła.

• Dobrowolny i czynny udział w apostolsko-charytatywnych dziełach Zgromadzenia, gdziekolwiek są one prowadzone, aby świadomie uczestniczyć w zbawczej misji Kościoła.

Zadania te realizują członkowie Stowarzyszenia oraz tzw. „sympatycy”, współpracując z Siostrami Służebniczkami, które w duchu wzajemnej komunii, starają się im przybliżyć charyzmat Założyciela, by WSPÓLNIE stawać się świadkami wiary i miłości służebnej w środowisku parafii we współczesnym świecie.

Więcej: www.sluzebniczki.pl (Zakładka Stowarzyszenie)

 

ZAINTERESOWANYCH  ZAPRASZAMY:

Środa, 15 maja,  godz. 18:45. Dom Katechetyczny.

 

Siostry Służebniczki
wraz z sympatykami Rodziny bł. Edmunda

Artykuły z Gazetki Parafialnej
Od dwóch lat spotykaliśmy się...
80 urodzin i 55 urodzin.....
W poniedziałek będziemy obchodzić...
Rozmowa z Panią Krystyną...

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV środa miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 67 gości