Czym żyjemy w parafii

parafiada

Zapraszamy

więcej

Boże Ciało

Zdjęcia z Orszaku

w Jaworzu

więcej

int_ogl

Warsztaty świąteczne

więcej


Mamy oczekiwania względem naszej wolności. Czasy teraźniejsze przynoszą wiele przewrotności i zaprzeczeń. Wszystko w imię wolności, co nie dla wszystkich oznacza to samo.

Wiąże się to z konkretnymi wręcz roszczeniami i prawami, których wymagamy dla nas, a jednak zostaliśmy stworzeni do wolności, do świętości – a więc i odpowiedzialności za wychowanie do świętości.

Jako dzieło Boże od pierwszej chwili stworzenia otrzymaliśmy wolną wolę.

Dar i wezwanie, które jest nie tylko przywilejem człowieka, ale i wielkim zobowiązaniem. Bóg, dając człowiekowi życie, obdarza wolnością w czynach i myśleniu. Życie i jego funkcje są zależne od Boga i tego człowiek nie potrafi zmienić, choć korzystając z przywileju wolności, usiłuje zapanować nad funkcjami życia. 

 Tak więc człowiek poznaje świat i nazywa go, ucząc się lub nadając nazwy temu, co jeszcze nie nazwane, korzysta z prawa danego od Boga. Jednak Bóg od samego początku pragnie nam zwrócić uwagę, iż ten świat jest zadaniem człowieka, nie własnością, ponieważ powierzył mu go …aby uprawiał go i doglądał (Rdz 2,15).

Jednak usiłując zrównać się z Bogiem, korzysta z własnej wolności i spożywa owoc z drzewa poznania dobra i zła (Rdz 3,6-7).  Bóg, wyrzucając człowieka z Edenu, zwraca mu uwagę po raz kolejny, iż ziemi nie dostał w posiadanie i władanie (Rdz 3, 17-19), lecz „w zarządzanie”. Człowiek odczuwa potrzebę posiadania, dlatego to co wiąże się ze światem fizycznym, wiąże się także z pojęciem własności. Ludzie myślą i wyrażają się o najbliższych słowami: „moje dziecko”, bądź „moja żona”, określając ich przynależność. Jednak ludzie są równi, jak i w oczach Boga, tak i siebie nawzajem. Tak samo nasze dzieci mają prawo do wolności i równości, ponieważ Bóg, powołując je na świat, nadaje im te same prawa co rodzicom. Na przykładzie Abrahama i jego syna Izaaka z Księgi Rodzaju Bóg nie tylko chce nam pokazać wielką wiarę Abrahama, jak również jego świadomość, iż syn, którego obecnością się cieszył, nie należy do niego, lecz do Boga, dla tego gdy Stwórca zażądał ofiary z Izaaka, Ojciec nie wahał się go oddać Bogu (Rdz 22,1-19). Tak więc i rodzice powinni mieć świadomość, że dzieci, które otrzymali od Boga, są im dane nie na własność, tylko na wychowanie i ukierunkowanie ich wolności na Boga. Podstawowym zadaniem rodzicielstwa jest „wychowanie w wolności Dzieci Bożych”. Rodzice zobowiązują się do tego przy chrzcie. Wtedy to Kościół przypomina o wolności powierzonych im dzieci. Podejmując trud wychowania, muszą mieć świadomość, iż jest to zadanie do spełnienia, a nie przywilej, nadający im prawa własności, bądź władania. Tylko człowiek wychowany w wolności ukierunkowanej na Boga, może dostrzec Boga dla siebie i sprawić, by nie był to Bóg jego przodków, lecz jego własny. Bóg, dając pierwszym rodzicom prawo wyboru, uświadamia nam, iż ten dar dostają nie tylko nieliczni, bądź wybrani, lecz jest to przywilej każdego człowieka. Powinniśmy mieć świadomość, iż dar życia jest darem dla nas, dla tego dziecka, dla tego chorego, dla osoby starszej, że od poczęcia, aż do śmierci, życie jest równe w prawach i wolności względem Boga.

Bartłomiej Mieszczak

Artykuły z Gazetki Parafialnej
Od 10 do 12 stycznia uczestniczyliśmy...
Cudowna, słoneczna pogoda...

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV środa miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 49 gości