Czym żyjemy w parafii

int_ogl

Wakacyjne

ogłoszenia i intencje

więcej

parafiada

Zapraszamy

do galerii zdjęć

więcej

Boże Ciało

Boże Ciało 2019

galeria zdjęć

więcej


– a jednak Święty!

Myśląc, lub rozmawiając o Kościele, (Mistycznym Ciele Chrystusa), szczególnie w kontekście jego świętości, powinniśmy pamiętać przede wszystkim o tym, że został on ustanowiony przez samego Chrystusa. To Chrystus umiłował Swój Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyścić, czyli uczynić świętym i nieskalanym. Skoro Chrystus jest Głową Kościoła, a Duch Święty wypełnia go, prowadzi, oczyszcza oraz odnawia, to siłą rzeczy nie może być inny, jak tylko ŚWIĘTY.  Ponadto wszystko to, w co Kościół został wyposażony przez Jezusa, a więc Prawda (Święty Depozyt Wiary), sakramenty święte, stanowią również o świętości Kościoła, gdyż same w sobie – ze swej natury – są święte.

W pierwszej części Rozmów niedokończonych definiowaliśmy Kościół również jako wspólnotę ludzi wierzących, gdzie każdy z nas jest jego cząstką i mimo iż jest nas wielu, stanowimy jedno Ciało. Do istoty Kościoła należy zatem to, że jest on jednocześnie i ludzki, i Boski – widzialny oraz wyposażony w dobra niewidzialne. Na pierwszy rzut oka może pojawić się w naszej głowie dysonans: z jednej strony świętość Kościoła, a z drugiej strony grzechy jego członków.

Podejmując się próby wyjaśnienia tego fenomenu, powinniśmy pamiętać o kilku bardzo ważnych kwestiach.

Po pierwsze: wszyscy poprzez chrzest stajemy się członkami tego samego Kościoła.  

Po drugie: wszyscy jesteśmy grzesznikami i to niezależnie od tego, jaką rolę, czy też funkcję, pełnimy w Kościele: rodzica, dziecka, kapłana, biskupa a nawet papieża.

Po trzecie: każdy wierzący, który popełnia grzech nadal pozostaje członkiem Kościoła – co prawda chorym, jak wrzód na zdrowym ciele, ale jednak.

Po czwarte, o czym niestety często zapominamy: Kiedy grzeszy jeden z członków Kościoła, to nie grzeszy jako członek Kościoła, ani z powodu Kościoła. Grzeszy, ponieważ sprzeniewierza się zasadom Kościoła oraz życiu łaski, które w nim Kościół wytworzył (Świętość Kościoła w obliczu grzechów katolików – www.pch24.pl)
Po piąte: powinniśmy pamiętać również o tym, że grzech ma nie tylko charakter i wymiar indywidualny, ale rodzi również społeczne konsekwencje, za każdym razem jednak zadając ranę całemu Kościołowi. Z tego też między innymi powodu z ust najwyższych przedstawicieli Kościoła padają publicznie słowa przepraszam za grzechy chrześcijan, popełnione nie tylko w minionych wiekach, ale również teraz. Kościół zawsze stał na stanowisku, że grzech należy potępiać oraz zwalczać, nawet wtedy, albo zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy on tych osób, które w szczególny sposób powinny być dla innych przykładem.

Papież Benedykt XVI w drodze do Portugalii w 2010 roku powiedział bardzo ważne słowa: Dzisiaj największe prześladowania Kościoła nie pochodzą z zewnątrz, ale z grzechów, jakie są wewnątrz jego samego. Czy nie powinniśmy pomyśleć nad tym, jak bardzo Chrystus cierpi w swym własnym Kościele? Jak często źle traktowany jest Najświętszy Sakrament Jego obecności, jak często musi On przychodzić do serc pustych i złych! Jak często celebrujemy jedynie samych siebie, nie zdając sobie nawet sprawy z Jego obecności! Jak często Jego słowo nadużywane jest i przekręcane! Jak niewiele wiary kryje się pod tak wieloma teoriami, tak wieloma pustymi słowami! Jak wiele brudu jest w Kościele i to nawet pośród tych, którzy w kapłaństwie powinni całkowicie należeć do Niego! Jak wiele pychy, jak wiele zadowolenia z siebie! Jak niewielkim szacunkiem darzymy Sakrament Pojednania, w którym czeka On na nas, gotów podnieść nas, gdy upadniemy! Wszystko to obecne jest w Jego Męce. Jego zdradzenie przez uczniów, ich niegodne przyjęcie Jego Ciała i Krwi, jest z pewnością największym cierpieniem doznanym przez Zbawcę; przeszywa ono Jego serce. Możemy jedynie wołać do Niego z głębi naszego serca: Kyrie eleison – Panie, wybaw nas! (Kard. Józef Ratzinger – rozważania podczas Drogi Krzyżowej w Koloseum Rzymskim, 25.03.2005).

I to jest, moim zdaniem, klucz do zrozumienia tego wszystkiego, co się z naszym Kościołem dzieje – kryzysu, którego jesteśmy aktualnie świadkami. Myślę jednak, że to nie ujawniane afery wywołują ów kryzys – to bardziej kryzys wiary, milcząca apostazja oraz herezje, rodzą zamęt oraz grzech. Rany, ból oraz cierpienie zadawane przez nas, wierzących (również kapłanów oraz biskupów), nie dotykają bezpośrednio tylko naszych ofiar, ale są krzyżem, który Chrystus aż do końca dziejów będzie dźwigał na swoich barkach.

Nie może być zatem tak, że w obliczu obecnego kryzysu będziemy przyjmowali narrację w stylu: to nie my, to oni – dolewając jeszcze oliwy do ognia! Słowa Benedykta XVI dotyczą niestety nas wszystkich, a odpowiedzią na nie powinno być nasze nawrócenie oraz nasza świętość, oparte na wierności Prawdzie (depositum fidei), sakramentach (przede wszystkim Spowiedzi oraz Mszy św.), modlitwie (szczególnie wynagradzającej) oraz świadectwie życia!

Musimy pozostać wierni Kościołowi, nawet wówczas, gdy – za niezrozumiałym dopustem Bożym – jego hierarchowie upadają w sposób tak dramatyczny. Żadną miarą nie możemy powątpiewać ani w Jego nieomylność, ani w obietnicę Chrystusa, iż bramy piekielne go nie przemogą!!!

(Joseph de Sainte-Marie OCD – www.pch24.pl, Świętość Kościoła w obliczu grzechów katolików) Bądźmy więc SEMPER FIDELIS (Zawsze Wierni)!

Józef Heczko

Artykuły z Gazetki Parafialnej
Wakacje są z założenia czasem...
Dwa lata temu rozpoczęła się...
W naszym życiu jest wiele...
Kiedy przygotowywałem się do...
Maj i czerwiec to szczególnie...
Każdy wie, że muzyka ma...

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV środa miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 43 gości