Czym żyjemy w parafii

int_ogl

Wakacyjne

ogłoszenia i intencje

więcej

parafiada

Zapraszamy

do galerii zdjęć

więcej

Boże Ciało

Boże Ciało 2019

galeria zdjęć

więcej


Zbliża się koniec stycznia i kolejny raz, kiedy będziemy modlić się o zjednoczenie chrześcijan. Wyznacza ten czas święto Nawrócenia św. Pawła (które będziemy obchodzić 25 stycznia), niejako zwołując wszystkich do wspólnej modlitwy i przemiany, która niegdyś dokonała się w Szawle.

Wszyscy jesteśmy z jednej strony świadomi potrzeby modlitwy o zjednoczenie chrześcijan, chociażby dlatego, że tak ważna była ona dla naszego Pana, który w czasie Ostatniej Wieczerzy mocno podkreślał potrzebę jedności, z drugiej jednak strony towarzyszy tej modlitwie pewien sceptycyzm, bo trudno sobie wyobrazić, jak miałaby ta jedność wyglądać na co dzień.

Dlatego też, przypatrzmy się przez chwilę tekstowi, który opowiada o nawróceniu św. Pawła.

„Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić»” (Dz 9,1-6).

Zwróćmy uwagę, że Jezus nie mówi do Szawła: dlaczego prześladujesz chrześcijan lub kościół? Jezus pyta: «dlaczego Mnie prześladujesz?».

Jest to piękny tekst, uświadamiający nam, jak bardzo Jezus złączony jest ze swoim kościołem, z każdym wierzącym; tak że prześladowanie, cierpienie wyrządzone człowiekowi – staje się prześladowaniem i cierpieniem samego Jezusa…

Już sam ten fakt powinien uświadomić nam na nowo potrzebę, byśmy byli rzeczywiście jednym Mistycznym Ciałem Chrystusa, niepodzielonym, bo podział zadaje ból naszemu Zbawicielowi…

Jakie zatem każdy z nas może podjąć wysiłki, by budować, a przynajmniej przybliżać jedność chrześcijan? Jan Paweł II w bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie powiedział kiedyś takie słowa:

Ekumenizm duchowy urzeczywistnia się przede wszystkim dzięki modlitwie zanoszonej do Boga, kiedy to możliwe, wspólnie. Ważne jest, abyśmy tak jak Maryja i uczniowie po wniebowstąpieniu Pana gromadzili się i wytrwale wzywali Ducha Świętego (por. Dz. 1, 12-14). Z modlitwą łączy się również słuchanie słowa Bożego, zawartego w Piśmie Świętym, będącego fundamentem i pokarmem naszej wiary (por. Dei verbum, 21-25). Poza tym zbliżenie ekumeniczne nie jest możliwe bez nawrócenia serca, bez osobistego uświęcenia i odnowy życia kościelnego.

Podążajmy zatem za wskazówkami Ojca św. Każdy z nas może to uczynić w codziennym życiu. Przyjdźmy też na wspólną modlitwę z braćmi ewangelikami w najbliższą sobotę – tym razem do naszej świątyni – by wspólnie modlić się i rozważać, jak przyczyniać się do jedności w nas, w naszej miejscowości, w Kościele Powszechnym.

ks. Robert

Artykuły z Gazetki Parafialnej
Wakacje są z założenia czasem...
Dwa lata temu rozpoczęła się...
W naszym życiu jest wiele...
Kiedy przygotowywałem się do...
Maj i czerwiec to szczególnie...
Każdy wie, że muzyka ma...

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV środa miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 29 gości