Czym żyjemy w parafii

zyczenia

Zapraszamy

wszystkich chętnych

więcej

misterium

24 marca

po Mszy św. o g. 12.00

więcej

ed

W Wielkim Poście

zmieniona jest godzina projekcji!

więcej


Ojciec pełni w życiu rodziny niezwykle ważną rolę. Dał temu wyraz św. Jan Paweł II, wskazując na św. Józefa jako wzór dla współczesnego mężczyzny. 15 sierpnia 1989 roku wydał adhortację apostolską o św. Józefie i katolickim zrozumieniu ojcostwa – Redemptoris Custos (Opiekun Zbawiciela: O świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła.

Tak, jak nazywamy Maryję „Matką Kościoła”, ponieważ jest matką Jezusa – głowy Kościoła, tak też patrzymy na św. Józefa – przybranego ojca i obrońcy Jezusa. Nazywamy św. Józefa  „patronem Kościoła Powszechnego, obrońcą Kościoła.”

          Możemy się cieszyć, że św. Józef poprzez swoje małżeństwo z Maryją stał się uczestnikiem tajemnicy duchowego ojcostwa, a Święta Rodzina wzorem małżeństwa, wychowania dzieci i życia rodzinnego. Ten święty jest wzorem dla każdego wierzącego,  szczególnie dla mężczyzn będących ojcami.

       Jak wynika z tekstów ewangelicznych, prawną podstawą ojcostwa Józefa było małżeństwo z Maryją. Bóg wybrał Józefa na małżonka Maryi właśnie po to, by zapewnić Jezusowi ojcowską opiekę. Wynika stąd, że ojcostwo Józefa – więź, która łączy go najściślej z Chrystusem – dokonuje się poprzez małżeństwo z Maryją, to znaczy przez rodzinę. Liturgia przypomina, że Bóg powierzył młodość naszego Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa.

            Ewangelie nie zapisują żadnego słowa, jakie wypowiedział. Jednak milczenie Józefa ma swoją szczególną wymowę: można w nim odczytać prawdę, jaką zawiera ewangeliczne stwierdzenie: mąż sprawiedliwy.

            Następnie papież zwraca uwagę na rolę pracy w życiu nazaretańskiej rodziny. Zapis ewangeliczny podaje, iż Józef starał się zapewnić utrzymanie rodzinie będąc cieślą. To jedno słowo obejmuje ciąg wszystkich lat życia Józefa w Nazarecie. Ważną rolę w procesie ludzkiego wzrastania Jezusa w mądrości, w latach i w łasce odgrywała cnota pracowitości, jako że praca jest dobrem człowieka, które przekształca przyrodę i sprawia, że człowiek poniekąd bardziej staje się człowiekiem.

I wreszcie niezgłębione życie wewnętrzne, poddanie się Bogu, będące gotowością woli do poświęcenia się Jego służbie. To jedna z praktyk pobożności, która stanowi główny przejaw cnoty religijnej.

Święty Józef także dla współczesnych jest wzorem do naśladowania, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdzie zagrożone są rodzina i małżeństwo. Tym bardziej wzrasta odpowiedzialność ojca za rodzinę. Trzeba sobie uświadomić, że kiedy zostaje się ojcem, jest się nim na całe życie. Wiedza o ojcostwie zmienia człowieka. Może być powodem do dumy i dojrzałości, jak i źródłem wstydu czy żalu. W szczególny sposób potrzebują ojca dzieci i to na każdym etapie swojego życia. Ojciec jest ich pierwszym nauczycielem i wychowawcą. To on uczy ich domowych obowiązków. Dzieci obserwują go w każdym momencie. Patrzą, jak traktuje innych, jak radzi sobie ze stresem i frustracją, jak spełnia swoje obowiązki, czy dba o swoją ojcowską godność. 

            Wszyscy ojcowie są powołani, aby aktywnie zaangażować się w realizację misji,  którą dał nam Bóg, aby szerzyć wiarę i Królestwo Boże. Święty Józef skupia w sobie wszystkie cechy idealnego ojca – są to: pokora, pracowitość, oddanie i służba.

Święty to człowiek, który swoje zwyczajne obowiązki wykonuje z niezwyczajną gorliwością.

przedruk z numerów archiwalnych

Artykuły z Gazetki Parafialnej

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV środa miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 44 gości