Wigilia Paschalna - g. 20.00

Czym żyjemy w parafii

zyczenia

Zapraszamy

wszystkich chętnych

więcej

triduum

Święte Triduum Paschalne

program

więcej

podziekowanie

Z Berdyczowa

podziękowanie

więcej


– strategiczna gra wojenna (cz.I)

Instrukcja gry

Spis treści:

I Wstęp

II Słowniczek pojęć

III Przeciwnik: uzbrojenie oraz taktyka działania

IV Sposoby walki

V Misja i zdobywanie kariery

VI Koniec gry 

 

Wstęp

 

Na progu Wielkiego Postu chciałbym zaprosić wszystkich do świadomego uczestnictwa w wielkiej grze wojennej. Podkreślając słowo „świadomego”, chcę zwrócić uwagę, iż każdy z nas, bez wyjątku, jest już jej uczestnikiem, ale nie wszyscy do końca zdajemy sobie z tego sprawę. 

Czy nam się to podoba czy nie, jesteśmy stroną w wielkiej wojnie, na którą składają się mniejsze lub większe potyczki, raz wychodzimy z nich obronną ręką, innym razem ponosimy sromotną klęskę.

Gra przeznaczona jest dla każdego – bez względu na wiek oraz stan... i niestety trwa przez całe życie! Polem bitwy jest nasze sumienie, rozum i wola, umieszczone w konkretnych sytuacjach życiowych. Z kolei celem przeciwnika jest zniszczenie nas, naszych mizernie zbudowanych twierdz i zamków –  naszego życia wewnętrznego, rodziny, pracy – wszystkiego tego, czym jesteśmy i miejsc, gdzie aktualnie się znajdujemy. Prowadzisz wojnę – codzienne potyczki twojego życia wewnętrznego – na pozycjach położonych daleko od głównych murów twojej fortecy. I nieprzyjaciel tam właśnie uderza: w twoje drobne umartwienia, w twoją codzienną modlitwę, w twoją uporządkowaną pracę, w twój plan życia (św. Josemaria Escriva). Gra, w której mimo woli bierzemy udział, nie jest zabawą, lecz prawdziwą walką na śmierć i życie, gdzie przeciwnik, aby nas zniszczyć, nie cofnie się przed niczym, stosując najpodlejsze podstępy i środki militarne.

 

II Słowniczek pojęć:  

1. Pokusa sama w sobie nie jest grzechem, ale zawsze grzech poprzedza. Właściwa pokusa to podnieta do złego. Ta podnieta może wypływać z nas samych (nieodpowiednie wyobrażenia, wspomnienia doznanej krzywdy) wtedy mówimy o pokusach wewnętrznych. Jeśli natomiast jakaś osoba lub rzecz skłaniają nas do grzechu, to mówimy wtedy o pokusach zewnętrznych.

2. Słowo kusić znaczy doświadczać, próbować. Stąd kusić kogoś znaczy wystawiać na próbę jego cnotę. Cnota jest wystawiana na pokusy w dwojaki sposób: pierwszy dotyczy dobra, które ma zostać podjęte/wykonane (pokusa odrzucenia i nie podjęcia dobra), drugi natomiast dotyczy zła, którego należy unikać (pokusa popełnienia grzechu).

4. Grzech to słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu. Oznacza to, że grzech jest  aktem ludzkim, wolnym i wyraża się poprzez myśli, mowę, uczynki lub zaniedbanie. Jest wszelkim ludzkim aktem sprzecznym z normą moralną. Święty Augustyn opisuje grzech jako: miłość siebie, posuniętą aż do pogardy Boga.

3. Źródła pokus – szatan, świat i nasze ciało. Ciało, które utożsamiane jest często z pragnieniem odczuwania przyjemności, jako takie nie jest złe, ale często prowadzi do poszukiwania przyjemności w tym, co jest grzechem. Na przykład, jedzenie i picie jest przyjemne, dobre i pożyteczne, natomiast obżarstwo i pijaństwo jest grzechem. Mądry odpoczynek jest dobry, ale lenistwo już nie. Akt małżeński jest jak najbardziej przyjemny i dobry, ale pornografia i czyny nieczyste, to zło, którego należy unikać. Świat, to cała rzeczywistość, która nas otacza, starając się wmówić nam, że grzechu nie ma, że wszystko nam wolno przedstawiając zło jako dobro. Szatan (upadły anioł) kusi najsilniej, prowadząc z nami najcięższą walkę oraz stosując najbardziej wyszukane metody doprowadzenia nas do upadku.

4. Cnoty są trwałymi dyspozycjami umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porządkują nasze uczucia i kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą. Można je zgrupować wokół czterech cnót kardynalnych (roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie – KKK 1834) oraz trzech cnót teologalnych (wiara, nadzieja i miłość – KKK 1841).

CDN...

Artykuły z Gazetki Parafialnej
Niedawno mogliśmy przeżywać Światowe...
Niedawno przeżyliśmy wypełnione Duchem...
Księże Mirku, może na początek powiedziałbyś...
Mamy oczekiwania względem...
Radosław O twarty

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV środa miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 235 gości