Czym żyjemy w parafii

wieczór uwielbienia

Wieczór uwielbienia

6 lutego o godz. 19.00 w domu katechetycznym

więcej

ekumeniczne

Nabożeństwo Ekumeniczne

Modliliśmy się o jedność

więcej

jaselka

Jasełka 2018

W nieco inny sposób...

więcej


Czas biegnie szybko. Już może zapomnieliśmy, jak witaliśmy Nowy Rok 2018, a tym bardziej jak rozpoczynał się Rok Liturgiczny (na początku Adwentu).

Tymczasem, każdy nowy Rok Liturgiczny ma swój program duszpasterski. Hasło obecnego programu brzmi: „Duch, który umacnia miłość”, a Kościół w Polsce rozciągnął jego realizację na 2 lata. W pierwszym roku - 2017/18 - jesteśmy zaproszeni do ponownego odkrycia osoby Ducha Świętego i Jego darów.

Spróbujmy zrobić pierwszy krok na drodze do tego wiodącej, ale jakby od końca, tzn. odkryć coś na temat wielkiego Dawcy - Ducha Świętego, patrząc najpierw na Jego dary.

Chociaż wszyscy lubimy dostawać prezenty, to z jakiegoś dziwnego powodu, Prezent, który otrzymujemy najpierw na chrzcie, a potem, w pełni, w sakramencie bierzmowania, a którym jest Duch Święty i Jego dary, często ludzie trzymają zamknięty, nietknięty, nie używany, zmagając się z wyzwaniami, które niesie życie codzienne tylko o własnych siłach…

Kościół mówi, że dary Ducha Świętego „są trwałymi dyspozycjami, które czynią człowieka uległym, by iść za poruszeniami Ducha Św.” (KKK 1830), by po równej ziemi prowadził nas dobry Boży Duch (KKK 1830).

Mamy ich siedem:

DAR MĄDROŚCI - pomaga nam żyć tak, aby w rozmaitych sytuacjach życia codziennego kierować się zasadami Bożej mądrości. To sztuka dobrego życia, trafnego odróżniania dobra od zła, spoglądania na świat i ludzi przez pryzmat Ewangelii.

DAR ROZUMU - to umiejętność rozumienia prawd wiary. Człowiek patrzy na wszystko w świetle wiary. Rozumie, że słowa Jezusa są ciągle aktualne, dlatego odnosi je do siebie i innych, przez co odczytuje wolę Bożą, właściwie ocenia konkretną sytuację i podejmuje dobre decyzje.

DAR UMIEJĘTNOŚCI (WIEDZY) - człowiek przy jego pomocy właściwie ocenia sprawy ziemskie, wybierając to, co służy zbawieniu jego i innych. Poznaje przez to zarówno Boga, jak i siebie samego oraz świat i ludzi.

DAR RADY - to zdolność kierowania swoim życiem w czasie trudnych wyborów. Pomaga rozpoznać, co jest właściwe w postępowaniu człowieka i innych ludzi, dodaje siły do podejmowania dobrych decyzji w życiu codziennym.

DAR MĘSTWA - pomaga znosić z siłą i ufnością trudne doświadczenia. Ponadto daje siłę do dawania świadectwa i dzielenia się Ewangelią.

DAR POBOŻNOŚCI - kieruje serce ku Bogu budząc postawę synostwa. Dzięki niemu potrafimy zwracać się do Boga jak do Ojca, troskliwego i kochającego czule swoje dzieci.

DAR BOJAŹNI BOŻEJ - dzięki niemu odczuwamy głęboki szacunek dla Boga. W postawie wiary i dziecięcej ufności człowiek pragnie nie tylko nigdy od Boga się nie oddalać, ale też walczy z grzechem, by nie zasmucać najlepszego Ojca.

Dzięki darom Ducha Świętego możemy dobrze przeżywać swoje życie i coraz mocniej wierzyć w Jezusa. Kierują nas one ku służbie rodzinie, Kościołowi i całej wspólnocie ludzkiej. Przez to człowiek rozwija się, stając się bardziej człowiekiem i - co najważniejsze - coraz bardziej podobnym do Chrystusa.

Dary wiele mówią nam o Dawcy, jednak są one początkiem. Człowiek otrzymując je i współpracując z nimi wydaje owoce Ducha Świętego. One jeszcze bardziej pomagają nam poznać tajemniczą Osobę jaką jest Duch Święty, ale o nich… może następnym razem.

(na podstawie materiałów duszpasterskich)
x. Robert

Artykuły z Gazetki Parafialnej
– strategiczna gra wojenna (cz.II)
– strategiczna gra wojenna (cz.I)
Czas biegnie szybko. Już może zapomnieliśmy, jak witaliśmy...
Przyszłość każdego człowieka, a w szczególności młodego zależy od osób, które spotyka na swojej drodze.
Bóg jest dobry cały czas - cały czas Bóg jest dobry!
Własnymi siłami człowiek nie zdołałby...

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV środa miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 7241 gości