Czym żyjemy w parafii

film

dla młodzieży

i dla wszystkich

więcej

plakat

na robienie kartek

i ozdób świątecznych oraz dekorowanie pierniczków

więcej

szkola

Szkoła Wiary

zaprasza na spotkanie

więcej

uzdrowienie

Mszę św.

z modlitwą o uzdrowienie

więcej


Adoracja Jezusowego żłóbka nieodłącznie kojarzy się z dźwiękami kolęd. Po cichym, pełnym radosnego oczekiwania czasie adwentu, nadchodzi moment euforii i głośnego wznoszenia chwały Bogu, który się właśnie narodził!

Kiedy moc truchleje, warto zastanowić się nad istotą muzyki w przeżywaniu liturgii, nie tylko tej świątecznej, poczas której kościoły pękają w szwach, ale także codziennej, kiedy celebruje się spotkanie z Panem w kameralnym gronie.

Dotychczas kwestie obecności muzyki w przebiegu liturgii regulowały przede wszystkim dwa dokumenty wydane 50. lat temu: Instrukcja Musicam  sacram Świętej  Kongregacji  Obrzędów  z  1967  roku,  a  na gruncie polskim Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II z 1979 roku. Zachodzące przemiany społeczne i kulturowe oraz postępująca sekularyzacja życia, fałszywe poczucie wolności i nieznajomość nauki Kościoła, wymogły konieczność nowelizacji postanowień i rozwiązanie problemów związanych z muzyką we współczesnym Kościele.

Muzyczna tradycja całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wyróżniający się wśród innych form wyrazu artystycznego szczególnie tym, że śpiew kościelny, jako związany ze słowami, jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii (nr 112). [I. Pawlak]

Co do śpiewu Ojcowie Kościoła zawsze pozostawali zgodni – był on od wieków integralną częścią przeżywania cudu Eucharystii. W ogłoszonej niedawno Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej jest jasno napisane, iż z obrzędami chrześcijańskimi zawsze związana była muzyka. Psalmy, hymny i pieśni stanowiące część  Biblii,  stają  się  nośnikiem  prawd  objawionych. Już  w  Kościele apostolskim  śpiew traktowano  jako  dar  Ducha.  Kościół  nadal  otacza  opieką wszelkie formy sztuki sakralnej. Przejawia się to także w trosce o zachowanie i powiększanie skarbca muzyki sakralnej.

Kwestią sporną pozostawało natomiast stosowanie podczas liturgii odpowiednich instrumentów muzycznych.

Poza organami wolno używać w liturgii innych instrumentów z wyjątkiem tych, które są zbyt hałaśliwe lub wprost przeznaczone do wykonywania współczesnej muzyki rozrywkowej. Wyłącza się z użytku liturgicznego, zgodnie z tradycją, takie instrumenty, jak fortepian, akordeon, mandolina, gitara elektryczna, perkusja, wibrafon itp. (nr 29).

Według tej instrukcji do kultu Bożego można dopuścić instrumenty pod warunkiem, że odpowiadają one godności świątyni i służą zbudowaniu wiernych (nr 40). Normy kościelne w kwestii doboru i dopuszczania innych instrumentów do liturgii są dosyć ostrożne. Stojąc w ten sposób na straży sacrum, jednoznacznie domagają się wykluczenia tego, co jest temu przeciwne. Liturgia jest nie tylko otwarta na muzykę, lecz wręcz się jej domaga. Muzyka  nie jest tu tylko „oprawą”, ale integralnie wiąże się z celebracją świętych obrzędów. Może być szczególnym  sposobem uczestnictwa w tajemnicy wiary. Celem  muzyki liturgicznej jest chwała Boża i uświęcenie wiernych oraz budowanie wspólnoty wierzących.

Gra na organach czy innym uznanym instrumencie dopuszczalna jest we mszy śpiewanej i czytanej jako akompaniament do śpiewu scholi cantorum i ludu. Gra solowa dopuszczalna jest na początku, zanim kapłan przyjdzie do ołtarza, na przygotowanie darów, na Komunię św. i na zakończenie mszy (nr 65).

W  liturgii  głos  ludzki  ma  pierwszeństwo  przed  wszystkimi  instrumentami.  Akompaniament  na organach  i  innych  instrumentach  ma  ułatwiać  Ludowi  Bożemu  udział  w  świętych  obrzędach, przyczyniać się do głębszego zjednoczenia wiernych, podtrzymywać ich śpiew, ale nigdy go nie zagłuszać.

Według  zasad  dotyczących  gry  na  organach, mogą  rozbrzmiewać  w  liturgii również

inne instrumenty. Jednak  nie każdy instrument odpowiada godności świątyni i jest w jednakowym stopniu  zdatny  do  wzmacniania  ducha  modlitwy. Nie wolno używać w liturgii instrumentów przeznaczonych do wykonywania muzyki świeckiej (np. gitara elektryczna, perkusja, fortepian, syntezator). Zawsze decydujące znaczenie ma sposób wykorzystania instrumentu  oraz  wysoka jakość artystyczna wykonania z troską o szlachetne piękno muzyki sakralnej, tak by świątynia pozostawała przede  wszystkim  miejscem  modlitewnego milczenia.

Wielki autorytet w kwestiach wiary i godnego uczestnictwa we mszy świetej Papież Senior Benedykt XVI sprzeciwiał się minimalizmowi artystycznemu w liturgii, wskazując m.in. na brak w niej odpowiedniej, wielkiej muzyki instrumentalnej:

Wielką muzykę sakralną odrzucono w imię uczestnictwa aktywnego, ale czyż to uczestnictwo nie może znaczyć także percepcji przez ducha i przez zmysły? Czyż rzeczywiście nie ma nic aktywnego w słuchaniu, intuicyjnym pojmowaniu, we wzruszeniu? Czyż nie umniejsza się roli człowieka, każąc mu uczestniczyć w liturgii za pomocą jedynie wypowiadanych słów? (…) Nie zaprzeczamy wartościom pieśni ludowych ani nie odrzucamy całkowicie muzyki użytkowej, ale sprzeciwiamy się wyłączności (tylko ta muzyka!), która nie jest usprawiedliwiona ani postanowieniami soboru, ani koniecznością duszpasterską. (…) Kościół nie może zadowolić się strawą codzienną, użytkową; powinien rozbudzać głos Wszechświata, chwaląc Stworzyciela i odsłaniając Jego wspaniałość, czyniąc Go pięknym i dostępnym ludziom. Jeżeli Kościół ma nadal nawracać, czyli uczłowieczać świat, jak może odrzucać w liturgii piękno?

Zatem z wielką radością zaśpiewajmy Nowonarodzonemu: Bóg się rodzi! Moc truchleje, Pan Niebiosów obnażony!!!

Artykuły z Gazetki Parafialnej
Kiedy pisałem poprzedni artykuł...
Jezus jest Królem....
Chcą nas okraść z czekania...
11 Listopada 1918 roku we francuskiej miejscowości...
Wcale nie chodzi o popularny serial...

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV środa miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 460 gości