Czym żyjemy w parafii

film

dla młodzieży

i dla wszystkich

więcej

plakat

na robienie kartek

i ozdób świątecznych oraz dekorowanie pierniczków

więcej

szkola

Szkoła Wiary

zaprasza na spotkanie

więcej

uzdrowienie

Mszę św.

z modlitwą o uzdrowienie

więcej


...łatwiej jest myśleć o śmierci, kiedy ma się przed oczyma perspektywę nieba, czy choćby czyśćca,  słusznie nazywanego „przedsionkiem nieba”.

W takiej perspektywie, śmierć jawi się często jako moment przejścia do lepszego świata, wybawienia z cierpienia, oczekiwanego spotkania z bliskimi, oraz spotkania i przebywania z Bogiem. Natomiast dla osób, które nie wierzą w życie wieczne, śmierć jest końcem wszystkiego, odejściem w niebyt. Osoby wierzące, w rozważaniach nad śmiercią powinny pamiętać o jeszcze jednej rzeczywistości – potępieniu czyli piekle. Niestety obecnie, coraz więcej wierzących przeczy istnieniu piekła, a jeśli już dopuszczają myśl o nim, to wypaczają jego sens oraz charakter. Dlaczego współcześni przeczą istnieniu piekła? – Ponieważ przeczą istnieniu samego grzechu oraz kwestionują związek pomiędzy wolnością i odpowiedzialnością. Często powodem odrzucenia prawdy o istnieniu piekła jest lęk przed własnym sumieniem, który często prowadzi do relatywizmu, do dostosowania swojej wiary do nieuporządkowanego trybu życia. Łatwiej młodym ludziom jest zaprzeczyć temu, że współżycie przed ślubem jest złem, niż podjąć decyzję o zerwaniu z grzechem. Mało tego, coraz częściej grzech przedstawiany jest jako czyn moralnie dobry i przez to pożądany. Dla nowego sposobu zdefiniowania grzechu, wprowadzono nawet do naszego języka nowe pojęcia, i tak to, co św. Paweł w Liście do Rzymian nazywa wprost zboczeniem (Rz 1.27), aktualnie określa się orientacją seksualną, związkiem partnerskim, a nawet wolną miłością i rodziną, herezje nazywa się prawdą, cudzołóstwo nieformalnym związkiem, oszczerstwo i obmowę niewinnymi plotkami, chciwość prawem do posiadania, kłamstwo mniejszym złem, a bałwochwalstwo nazywa się niewinnym czytaniem horoskopów oraz zabawą kartami tarota. Największym sukcesem szatana jest nie tylko to, że ludzie przestają w wierzyć jego istnienie (a co za tym idzie, nie wierzą już w piekło), ale również to, że zaczynają wierzyć w byle co i byle jak. Człowiek, który nie żyje w zgodzie z własnym sumieniem stara się także stworzyć własnego boga na „swój obraz i podobieństwo”, dopasowanego do własnych poglądów oraz norm. Wielu z nas chciałoby widzieć w Bogu tylko miłosierdzie bez sprawiedliwości, miłość bez krzyża, prawo bez obowiązków oraz taką prawdę, która akurat w danej chwili pasuje. W konsekwencji takiego postrzegania Boga oraz rzeczywistości człowiek widzi tylko prawa bez obowiązków, wolność bez odpowiedzialności, niebo bez piekła. Niestety, wbrew naszym wysiłkom, wyobrażeniom oraz nowym definicjom grzechu, czy nam się to podoba, czy nie:  szatan, a co za tym idzie piekło naprawdę istnieją (!!!) Prawda o piekle nie jest żadnym przesądem, rodem ze średniowiecza, ale rzeczywistością jasno i dobitnie wynikająca z Ewangelii oraz Magisterium Kościoła (por. m.in.:  Łk 10, 18, Mt 7, 21 , Mt 13, 41-43, Mt 25, 41-43, Mk 16, 16, 1Kor 6, 9-10, 2Kor 5,10,  KKK 1035). Pora postawić sobie w tym miejscu kluczowe pytania:

 

1). Czym jest piekło?

– Piekło jest stanem bez miłości, niezaprzeczalnym przekleństwem dusz całkowicie egocentrycznych lub żyjących nienawiścią, niewyobrażalną samotnością, gdzie nie ma miejsca na miłość. Piekło to nienawiść do tego, co kochamy, to wiekuiste samobójstwo z nienawiści do miłości, z nienawiści do Boga, którego się kocha.

2). Dlaczego dusze idą do piekła?

– Przyczyna jest ostatecznie jedna: dusza nie chce kochać! Wszystkie popełnione przez człowieka grzechy, szczególnie śmiertelne, są sygnałem naszego sprzeciwu wobec Miłości – wobec Boga. Ci, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią męki, „ogień wieczny”.

3). Czym jest kara piekła?

– Ma ona dwojaki charakter, ponieważ odpowiada podwójnej naturze grzechu. Po pierwsze grzech polega na odwróceniu się od Boga, dlatego pierwszy rodzaj kary polegać będzie przede wszystkim na wiecznym braku Boga, na utracie piękna, prawdy i miłości – kara utraty . Po drugie grzesząc zwracamy się ku stworzeniu i wykorzystujemy je dla naszych grzesznych celów, dlatego kary będą dotykać także naszych zmysłów. Im bardziej za życia opanowują dusze grzeszne przyjemności, tym dotkliwiej będziemy cierpieć w życiu wiecznym, z tą różnicą, że „owe przyjemne chwile” trwały krótko, a kary będą trwać przez całą wieczność. Każda dusza czym grzeszyła, tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób. Św. Faustyna pisała, że w piekle są straszne lochy, otchłanie kaźni, gdzie jedna męka odróżnia się od drugiej, jakim zmysłem człowiek grzeszył za życia, takim dręczony będzie przez całą wieczność (por. Dzienniczek. 741). 

I najważniejsze: 4). W jakim kierunku JA zmierzam ?!  

– Poszukując odpowiedzi na to pytanie, powinniśmy pamiętać o słowach Jezusa: „Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości” (Mt 7, 19–23). Więc kto może być zbawiony? Dla ludzi to niemożliwe, ale nie dla Boga. Dla Boga bowiem wszystko możliwe (por. Mk 10, 17-22).

Artykuły z Gazetki Parafialnej
Kiedy pisałem poprzedni artykuł...
Jezus jest Królem....
Chcą nas okraść z czekania...
11 Listopada 1918 roku we francuskiej miejscowości...
Wcale nie chodzi o popularny serial...

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV środa miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 389 gości