Czym żyjemy w parafii

medal

Medal papieski

dla pani Krystyny Gutan - zdjęcia

więcej

dozynki

Dziękczynienie za plony

Dożynki 2018 - zdjęcia

więcej

Szlakiem bł. Edmunda

Z Jaworza do Wielkopolski

za bł. Edmundem

więcej


Pamiętam, jak na początku mojej kariery pedagogicznej w jednej z bielskich szkół średnich, chciałem przeprowadzić katechezę o aniołach.

Naturalną rzeczą było to, że należało ją zacząć od modlitwy do anioła stróża. Zacząłem modlitwę... i ku mojemu zaskoczeniu część młodzieży złożyła pobożnie ręce i z miną dwulatka odmówiła: Aniele Bozy, strózu mój (pisownia oryginalna). Oczywiście była to dla tej części młodzieży okazja do dobrej zabawy.

Niestety ten żart pokazuje, smutną prawdę: że z wiary w stworzenia bezcielesne, posiadające rozum i wolną wolę, można niestety wyrosnąć, jak się wyrasta z zabawek.

            Na szczęście tę niewiarę części ochrzczonych rekompensuje żywa wiara wielu chrześcijan w obecność archaniołów, zwłaszcza Archanioła Michała, czy aniołów stróżów.

Wiara w obecność aniołów nie jest przecież bajką, tylko zakotwiczoną prawdą, mającą swe korzenie w Słowie Bożym oraz u najwybitniejszych Ojców i Doktorów Kościoła.

Już Pismo Święte wielokrotnie mówi o bytach duchowych, niecielesnych, które jak człowiek mają wolną wolę i mogą z tej wolności skorzystać. Część z nich niestety odwróciła się od Boga. Ich określamy słowem: diabeł, szatan itp. Tyle demonologii...

Święty Augustyn, mówiąc o aniołach, tłumaczy: Aniołowie są duchami, a jako duchy nie są samo przez się aniołami, dopiero kiedy są posyłani stają się aniołami. Bowiem słowo "anioł" oznacza funkcję a nie naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? – Duch. Pytasz o funkcje? – Anioł. Przez to czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem.

            Zatem anioł ma zadanie: jest posłańcem Bożym! Biblia tak właśnie przedstawia aniołów. Św. Rafał towarzyszy Tobiaszowi w wędrówce, ochrania i leczy (imię Rafa-El oznacza Bóg leczy, Księga Tobiasza). Gabriel (jego imię oznacza mąż Boży) zaś zwiastuje Maryi Dobrą Nowinę o Zbawicielu (Łk. 1,26-38) oraz Zachariaszowi o poczęciu Jana Chrzciciela (Łk. 1, 5-25). Aniołowie usługiwali też samemu Synowi Bożemu po przebyciu 40-dniowego postu (Mk. 1,13), a zastępy aniołów śpiewem: Chwała Bogu na wysokościach ogłaszały pasterzom wieść o narodzinach Zbawiciela świata (Łk. 2, 8-20). Podczas agonii w Getsemani anioł umacniał Jezusa (Łk. 22, 43), a po Jego zmartwychwstaniu, właśnie owi posłańcy Boży, ogłaszali kobietom, że Jezus żyje (Łk. 24, 4-7). Apokalipsa św. Jana ukazuje archanioła Michała (Micha-El oznacza: Któż jak Bóg), walczącego z Szatanem (Ap. 12,7).

Oczywiście można by znaleźć znacznie więcej aniołów w Piśmie Świętym, którzy wiernie służą Bogu.

            Szczególnymi aniołami są oczywiście nasi aniołowie stróżowie, którzy nas nie opuszczają na krok (Oderwij na chwilę, Drogi Czytelniku, wzrok, i pomyśl, że gdzieś obok Ciebie jest Twój anioł stróż. A jeżeli jesteś w tłumie, to co najmniej drugie tyle jest aniołów). Mnie osobiście ten fakt napawa odwagą i optymizmem, skoro mam obok siebie posłańca Bożego, który jest przy mnie w każdej chwili: gdy przeżywam sukcesy czy też porażki, czy jestem wierny Bogu czy też popełniam grzech. On zawsze jest ze mną.

            Aniołowie są ważnymi osobistościami świata niematerialnego do tego stopnia, że w średniowieczu toczono nawet dyskusje na temat: ilu aniołów może tańczyć na ostrzu cienkiej igły. Aniołom poświęca swoją uwagę również Doktor nazwany  Anielskim, św. Tomasz z Akwinu (Summa Theologiae, rozdz.: LII 2), który rozwiązuje problem przebywania aniołów w konkretnym miejscu słowami: ...anioł jest w miejscu, przez zastosowanie swej mocy do tego miejsca.... Zatem tam, gdzie jest działanie anioła, tam on właśnie jest. Ale czy może być ich więcej w danym miejscu? Akwinata odpowiada przecząco: A ta jest tego przyczyna, że jest niemożliwem, by dwie przyczyny zupełne były bezpośrednimi przyczynami jednej i tej samej rzeczy.

            Wielu mistyków także doświadczało realnie obecności aniołów, np.: św. Teresa z Awilii, św. Mała Arabka, św.. Faustyna czy Pastuszkowie z Fatimy.

Zatem aniołowie są i nas wspierają. Może warto im już teraz za to podziękować?

 

Marcin

Artykuły z Gazetki Parafialnej
Nasze dzieciaki wróciły ze szkoły ze świadectwami…
Jednym z patronów roku 2018 został...
Już 17 czerwca będziemy mieli...
Edmund Wojciech Stanisław Bojanowski...

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV środa miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 312 gości